Štítek: organizace

Projektové organizační formy

Charakteristické tím, že v rámci základní organizační struktury podniku vznikne dočasněorganizace orientovaná na uskutečnění určitého projektu (tzn. úkolu se zcela specifickými rysy). Projektová organizace má interdisciplinární charakter. Je ustaven vedoucí projektu, který si vytvoří...

Organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, …

• organizace, jejichž cílem není dosahování zisku, ale uspokojování společenských potřeb (státní zdravotnická zařízení, školy,soudy atd.), jako rozpočtové organizace jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu obcí, kam odvádějí i své příjmy. Jestliže mohou...

Úkol

– rozdělit celkový úkol podniku do tolika dílčích úkolů, aby následným přiřazením těchto dílčích úkolů prac. místům vznikla smysluplná dělba práce a uspořádání podnikových procesů– analýza, rozklad celkových úkolů podniku na části a pak...

Organizace – 3 významy

a) podnik = organizace jako výsledek organizování, organizace jako instituceb) podnik má organizaci, určitou formu uspořádání vztahů (org. řád), organizace je org. strukturac) podnik je organizován, vlastní realizace organizačního procesu Nutnost organizovat vychází z...

3. PODNIKOVÁ ORGANIZACE

Pojetí organizace, její cíl a úkoly, formální a neformální organizační struktury, vztahy strategie, organizační struktury a efektivity řízení v podnikuOrganizace je jedna z funkcí řízení, je to souhrn činností jejichž cílem by měla být...

3. Personální řízení

– předmětem řízení jsou lidské zdrojeLidské zdroje – souhrn pracovníků s jejich kvalifikační strukturou (kolik potřebujeme inženýrů, dělníků a jiných), věkovou strukturou, motivaci, kreativitou – tvořivost, adaptabilitou – přizpůsobivost a flexibilitou – pružnost reagování...

III. skupina NEZISKOVÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE

III. skupina NEZISKOVÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE– sem spadají organizace, které jsou zřizovány jen pro ně určeným zákonemnapř. Česká televize, Český rozhlas, Státní fond život IV. skupina NEZISKOVÉ ORGNAIZACE ZŘIZOVANÉ PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKUSem patří nepodnikatelské obchodní...

II. Veřejně prospěšné organizace

II. Veřejně prospěšné organizace a) OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI– poskytují veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. b) NADACE A NADAČNÍ FONDY nadace = účelové sdružení majetku c) POLITICKÉ...

ČLENĚNÍ ORGANIZACÍ A PODNIKŮ VE VEŘEJNÉ EKONOMICE ČR

ČLENĚNÍ ORGANIZACÍ A PODNIKŮ VE VEŘEJNÉ EKONOMICE ČR a) Z pohledu zakladatele I. skupina NEZISKOVÉ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE ZAKLÁDANÉ SOUKROMÝMI SUBJEKTY I. Vzájemně prospěšné organizace a) OBČANSKÁ SDRUŽENÉ A ODBORY VČETNĚ ODOBORVÝCH ORGANIZACÍJedná se o...