Štítek: peníze

4. Vznik peněz

4. Vysvětlení okolností vzniku peněz, pojednání o jejich funkcích a vývojových formách, formování nabídky a poptávky po penězích v ekonomice. Vznik penězSe vznikem společenské dělby práce se objevil nový problém: problém výměny činností mezi...

Platební styk

Platební stykPodstatou platebního styku je převod peněz od plátce k příjemci.PenízeJe to prostředek k placení za zboží a služby, rozvojem dělby práce dochází k rozvoji směny. Původní směna se nazývala naturální (zboží za zboží...

Kvantitativní teorie peněz, Soudobý monetarismus

3.7. Kvantitativní teorie peněz (cen) – KTPKvantifikuje souvislosti mezi změnou peněžní zásoby M a cenovou hladinou PVychází z kvantitativní rovnice MV=PY. P*Y je nominální důchod. M je množství peněz v ekonomice. Předpokládá, že rychlost...

Bankovní sektor a nabídka peněz

Bankovní sektor a nabídka penězJe tvořen centrální bankou a velkým počtem komerčních bank.Centrální banka by měla být nezávislá.Finanční zprostředkovatelé jsou instituce (banky, pojišťovací společnosti), které přebírají vklady nebo fondy od jedné skupiny a půjčují...

Hotovostní platební styk

Hotovostní platební styk– používají se zde bankovky a mince ve fyzické podobě– dříve tzv. naturální směna = zboží za zboží, nevýhody četné =) hledal se ekvivalent, kterým by se platilo za vše = VŠEOBECNÝ...

Peníze a platební styk

Peníze a platební styk Podstatou platebního styku je převod peněz od plátce k příjemci. Platební styk– hotovostní – platba pomocí fyzických peněz, mezi PO i FObezhotovostní – bez fyzické přítomnosti peněz, bezpečnější, rychlejší, v...

Bankovní kreace peněz (multiplikace depozit)

Bankovní peníze (depozitní, žirové) mají podobu účetního zápisu a jejich tvorba je založena na částečném krytí vkladů rezervami. Rozdíl mezi vklady a rezervami možno použít k poskytování úvěrů. Bankovní peníze jsou vytvářeny prostřednictvím multiplikované...

Bankovní kreace peněz (multiplikace depozit)

Bankovní peníze (depozitní, žirové) mají podobu účetního zápisu a jejich tvorba je založena na částečném krytí vkladů rezervami. Rozdíl mezi vklady a rezervami možno použít k poskytování úvěrů. Bankovní peníze jsou vytvářeny prostřednictvím multiplikované...