Štítek: platební bilance

7) Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika

Platební bilance, devizový trh a vnější měnová politika Platební bilance vyjadřuje ekonomické transakce subjektů dané země (rezidentů) se zahraničím během určitého období. Podle MMF je platební bilance rozdělena zhruba do těchto částí:1. B ě...

Platební bilance

Platební bilanceVyjadřuje všechny ekonomické transakce dané země, které jsou realizovány se zahraničím v daném časovém období. Platební bilance se skládá ze dvou stran. Je to vlastně podvojný účet, který má kreditní a debetní stranu....

Platební bilance

Účetně je platební bilance vždy vyrovnaná, což vyplývá ze zásad podvojného účetnictví. Je to dáno tím, že pokud se dostáváme v obchodní bilanci do pasiv, musí být toto pasivum vyrovnáváno v dalších položkách platební...

Význam obchodní a platební bilance

Platební bilance země – vyjadřuje peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí mezi ní a ostatními zeměmi v průběhu daného období, zpravidla za kalendářní rok.Platební bilance má podobu účtu, ve kterém jsou zaznamenávány kredity a debetní...

6.6.1. Bretton-Woodský systém

6.6.1. Bretton-Woodský systémBretton-Woodský systém (1944-71) – v tomto systému bylo zlato postaveno do pozice duálního vládce spolu s dolarem. Všechny parity ostatních měn byly vztahovány k silnému dolaru. Dolar byl po válce totiž jedinou...

6.5.2. Vnější měnová politika

6.5.2. Vnější měnová politikaCílem ovlivňování měnových kurzů centrální bankou je ovlivnění základní makroekonomických ukazatelů.V teorii pružných m.k.má vláda dvě možnosti, jaké zaujmout k této situaci stanovisko. Buď může do měnových kursů vůbec nezasahovat a...

6.4. Systémy měnových kursů

6.4. Systémy měnových kursůVývoj kursu nemusí probíhat jen na základě volné hry tržních sil.• fixní měnové kursy: používáno v období zlatého standardu ( mezi válkami ), tehdy byly měnové parity určovány na základě obsahu...

6.2.5. Zralá věřitelská země

6.2.5. Zralá věřitelská zeměNX je deficitní, přitom vysoký příliv zahraničních důchodů umožňuje udržovat nebo dokonce zvyšovat věřitelskou pozici. 6.3. Devizový trh a měnový kurs 6.3.1. Devizový trhNa devizovém trhu je stejně jako na ostatních...