Štítek: platební podmínky

Platební nástroje používané v ZO

Platební nástroje používané v ZOA: Nedokumentární1) platba v hotovosti – je méně častá v ZO, užívá se při placení malých částek (aukce), nevýhodou je přijetí padělků a kurzovní rozdíly.2) hladký plat – bezhotovostní styk...

Dodací podmínky (dodací parita), Platební podmínky

Dodací podmínky (dodací parita)Určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší: PŘECHOD RIZIK (poškození zboží, … během cesty) PŘECHOD NÁKLADŮ (náklady na dopravu, skladování, …) MÍSTO PŘECHODU RIZIK A NÁKLADŮ (na kterém místě...

Platební podmínky

Platební podmínky = ovlivněny celou řadou faktorů jako je:mezinárodní situace (stabilita x konflikt),druh zboží,vztahy partnerů,situace na trhu (určuje ten, kdo je na tom lépe), atd.…Obsah pl.podmínek: subjekty placení (kdo bude komu platit), místo placení...