Štítek: podílové listy

Podílové listy

Podílové listyForma podílového fondu– Podílový fond : a) otevřenýb) uzavřenýa) otevřený – vyznačují se tím, že jejich podílové listy se prodávají časově neomezeně a průběžně mohou do fondu přistupovat noví podílníci.Podílníkům je umožněno svůj...

Charakteristika podílového listu

Charakteristika podílového listuPodílový fond není samostatnou právnickou osobou, má svého zřizovatele (Investiční společnost), která jej spravuje a rozhoduje o tom, kam budou peníze investovány.Řídí se podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech.Podílový fond...

Podílové listy

Podílové listy – dlouhodobý CP– investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky ke prodeji tzv. podílových listů, získá peníze– podílíme se na zisku společnosti Podílový list = CP, který umožňuje jeho majiteli podílet se na společném...