Štítek: pojištění

Pojištění majetku

Pojištění majetkuV rámci poj. maj. můžeme pojistit věci individuálně určené (nemovitost, video, auto) => musí být uvedena konkrétní výrobní značka, číslo, typ, případně jiné rozlišující znaky

Pojištění osob

Pojištění osob1. Pojištění vážných chorob (infarkt, mrtvice, rakovina). Toto poj. bývá sjednáváno jako součást životních poj. Pojistka je vyplacena v případě diagnózy vážné choroby. 2. Pojištění příjmů v době pracovní neschopnosti. Je aktuální pro...

Formy pojištění

Formy pojištění1) Formy nekomerčního poj.– SP a ZP– penzijní připojištění2) Formy komerčního poj.Je provozována komerčními pojišťovnami.– dobrovolné– povinné smluvní pojištění– zákonné pojištění (nemusí mít smlouvu, zaměstnavatel platí za své zam., advokáty, soukromý lékaře pro...

Právní subjekty pojištění

Právní subjekty pojištění• Pojistitel = pojišťovna• Pojistník = osoba (subjekt), který uzavřel s pojišťovnou pojistnou smlouvu, a z pojistné smlouvy má povinnost platit pojistné• Pojištěný = subjekt, na jehož život, majetek, zdraví se pojištění...

Pojišťovnictví

Pojišťovnictví Smyslem pojištění je zabezpečení se proti nahodilým nepříznivým událostem, pro zmírnění následků těchto nepříznivých událostí (pojištění nám zajistí věc nahradit, případně opravit, případně získat fin. náhradu, případně i rentu). Podnikání v pojišťovnictví– pojišťovací...

Druhy pojištění

Pojištění majetku1) Pojištění domácnosti – živelná pohroma, násilné vniknutí, předmětem poj. je domácnost jako celek,2) Pojištění staveb – např. z důvodu živelné pohromy, vandalismu, součástí i stavební materiál, ze kterého se staví, hl. při...

Druhy pojištění

Druhy pojištění: a) pojištění osobb) pojištění majetkuc) pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění osob1) Životní pojištění – pojistná smlouva se uzavírá s poj., při dosažení určitého věku nám je pojistná částka vyplacena. Závisí na pojistném,...

Formy pojištění

Formy pojištěnía) nekomerčníb) komerční Nekomerční pojištění1) sociální pojištění – organizuje ho stát, spravuje ho Česká správa sociálního zabezpečenípatří sem: nemocenské pojištění, důchodové zabezpečení, podpory v nezaměstnanosti, dávky soc. pojištění2) zdravotní pojištění – spravují ho...

Pojišťovna a její činnost

Pojišťovna a její činnost Pojišťovna je ziskovou organizací. Cílem je zmírnit následky při vzniku nepříznivých událostí. Činnosti pojišťovny: a) pojišťovací – uzavírání pojistných smluv, pojistné plnění, = hlavní činnostb) zajišťovací – sama se zajišťuje...

Vztah D.S. a soustavy sociálního a zdravotního pojištění

Vztah D.S. a soustavy sociálního a zdravotního pojištění:– se zavedením nové D.S. se zavedl i nový systém ZP a SP. Obojí pojištění zvyšuje daňové zatížení.– Pojistné na sociální zabezpečení je zatím příjmem státního rozpočtu...