Štítek: produktová metoda

Produktová metoda

Produktová metoda – hlavní složky tvořící HDP 1. osobní údaje na spotřebu: statky dlouhodobého užití statky krátkodobého užití služby 2. hrubé soukromé domácí fixní investice firem investice: změny stavu zásob fixní investice do bytové...

Konstrukce a vypovídací schopnost HDP a HNP

Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota toku statků a služeb vytvořená za dané období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu, nebo cizinci.Ukazatel...