Štítek: půjčky

Náklady půjčky ve formě dluhopisů:

– nominální úrok (fixní/Straight bonds nebo variabilní/Floating Rate Notes)– rozdíl mezi nominální a emisní cenou emise (disážiový rozdíl), případně rozdíl mezi nominálním a splatným kurzem (ážiový rozdíl)emisní disážio = pod pari, za nižší nominální...

Posouzení půjčky ve formě emise dlužných CP

náklady velmi rozdílnéčasový rámec vzniku fixních výdajů po celou dobu splatnosti, v průměru 8-12 letrychlost opatření relativně pomalé, nezbytné dlouhé přípravyposkytnutí záruk zástavní právo, záruky veřejného sektoru či jiných podnikůdélka splatnosti úvěru v průměru...

Formy CP s pevným úročením

Půjčky ze strany veřejného sektoru Podnikové obligace bez zvláštních práv & Podnikové obligace se zvláštními právy Bankovní Zvláštní druhy půjček– státní dluhopisy– komunální dluhopisy – výměnné bondy1)(convertible bonds)– odběrní bondy(bonds with warrants)– ziskové(profit bonds)...

Emisní půjčku tvoří zpravidla …

– emisní půjčku tvoří zpravidla množství dílčích dluhopisů, které mohou být roztříděny do sérií– emisí dluhopisů se emitent obrací prostřednictvím anonymního kapitálového trhu na širokou veřejnost – majitele zápůjčního kapitálu. Ve značné míře zprostředkují...

Půjčky prostřednictvím neorganizovaného kapitálového trhu

– jedná se o dlouhodobé půjčky prostřednictvím neorganizovaného kapitálového trhu, získáváním kapitálu se zabývají vedle bank také pojišťovny, stavební spořitelny, penzijní fondy aj.– základní znaky:• hodnota půjček od 1 do 100 mil. €• splatnost...

Formy splácení dlouhodobých půjček:

Splácení formou konstantních plateb – anuit– v tomto případě hradí příjemce úvěru úvěrové instituci konstantní platby (anuity), v rámci nichž narůstá podíl splátky úvěru (úmoru) a snižuje se podíl hrazeného úroku Splácení formou konstantních...

Speciální dlouhodobé půjčky

Půjčky ze strany úvěrových institucí jsou důležitým zdrojem financování zejména pro sektor malých a středních podniků, které nemají přístup k organizovanému kapitálovému trhu.– v anglosaských zemích mají dlouhou tradici půjčky prostřednictvím organizovaného kapitálového trhu:•...

Bankovní aval

– směnečný aval = banka podepíše směnku (jako ručitel) za osobu, za kterou převzala ručení– záruční listina = např. Bidbond – banka vystavuje záruku za nabídku např. v tendrovém řízení, nesplní-li její klient dodávku...