Štítek: směnky

1) Finanční trh

Finanční trh Finanční trh je zvláštní formou trh. Je to systém, který se vytvořil proto, aby bylo možno prodávat a kupovatkrátkodobý i dlouhodobý kapitál výměnou za volné peněžní prostředky. Finanční trh také zabezpečuje přerozdělení...

směnky

Indosament směnky (rukopis)1.) Je to převod směnek, písemné prohlášení, kterým se směnka převádí do vlastnictví někoho jinéhoa) vyplněný indosamentJe tu podpis toho, kdo směnku převádí a název toho, kdo směnku kupuje, datum a místo.b)...

Směnky

Směnky – krátkodobý CP– umožňuje bezhotovostní placení– není vydávána hromadně, má zásadně listinnou podobu– úvěrový CP– může být soudně vymahatelnáSměnka obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí) nebo bezpodmínečný závazek (u směnky vlastní) zaplatit majiteli...

Náležitosti směnky

Náležitosti směnky– domicil: kde bude placeno, komu placeno– domicilát: konkrétní místo platby– označení, že jde o směnku– bezpodmínečný příkaz (nebo slib) zaplatit určitou částku (směnečnou sumu)– údaj splatnosti, pokud tam není, je směnka splatná...

Směnky,šek

Směnky Využití směnky v české bankovní praxi Náležitosti směnky 13) Směnka a šek 2 Peníze a jejich emise Přednosti směnky Cenné papíry Šeky Charakteristika vybraných druhů CP Platební nástroje používané v ZO