Štítek: spotřeba

Služby, Spotřeba

SlužbyJsou cílevědomé cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby svým vlastním průběhem. a) hlediska jejich zaměření rozlišujeme: 1) hmotné (věcné): jsou cizí činnosti, které obnovují nebo zlepšují hmotné statky, opravy všeho druhu, dodávka energie2) nehmotné...

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporám

1.4. Mezní sklon ke spotřebě a k úsporámMezní sklon ke spotřebě ( MPC, taky c ) je ta část dodatečného disponibilního důchodu, kterou by domácnost vynaložila na dodatečnou spotřebu . Průměrný sklon ke spotřebě...

1.1.2. Disponibilní důchod YD

1.1.2. Disponibilní důchod YDDisponibilní důchod (YD) získáme z osobního důchodu, odečteme-li od něj osobní daně, které domácnosti platí.YD se využije na spotřební výdaje domácností (C)a na tvorbu osobních úspor (S). 1.1.3. Spotřeba CTzv. spotřební...

1. TEORIE DETERMINACE PRODUKTU – VÝDAJOVÝ MODEL S MULTIPLIKÁTOREM

1.1. Disponibilní důchod, spotřeba a úspory Hrubý národní produkt ( HNP ) představuje výsledek fungování výrobních faktorů ve vlastnictví rezidentů dané země. Čistý produkt získáme odečtením obnovovacích investic od hrubého produktu.Hrubý domácí produkt (...