Štítek: spotřební daň

Spotřební daň

– Spotřební daň je vybírána z naturální jednotky zboží (např. litru benzínu, krabičku cigaret), kdo vlastně platí tuto spotřební daň? Je to spotřebitel nebo výrobce? – Motivační příklad: Jak se změní cena cigaret po...

Daňová soustava v ČR a spotřební daň

– Daňová soustava představuje soubor daní, které jsou příjmem státního rozpočtu. – Daňoví poplatníci jsou právnické nebo fyzické osoby -říkáme jim také subjekty daně, kteří jsou povinni daň zaplatit. Objektem daně je důchod, majetek...

Spotřební daň

Poplatník – kupujícíPlátce – provozovatel daňového skladu (výrobce, velkoobchod, dovozce) Výběr daně:– je v souladu se zeměmi EU– daň se vybírá co nejblíže místu uskutečnění spotřeby, což je den uvedení do volného oběhu– doba...

Spotřební daň

Spotřební daň– nepřímá daň, silně posiluje SR– na rozdíl od DPH postihuje úzký okruh výrobků – alkohol, tabákové výrobky, pohonné látky.– není to %, je to pevná částka na jednu měrnou jednotku Důvody zavedení...

Srovnání DPH a spotřební daně

Srovnání DPH a spotřební daně– DPH má univerzální charakter – postihuje většinu výrobků X spotřební daň má selektivní charakter – týká se úzkého okruhu výrobků– u DPH je základem daně cena v Kč X...

Spotřební daně

Spotřební daně– týkají se vybraného okruhu výrobků (selektivní charakter)– nepřímé daně Předmět spotřební daně:– alkoholické nápoje– cigarety a tabákové výrobky– pohonné hmoty Důvody vzniku:a) fiskální = posiluje se státní rozpočetb) ekologický a zdravotní =...

Spotřební daň

Spotřební daň DAŇOVÉ DOKLADY § 11, 12, 13 Nepřímé daně SAZBY DPH §16 + PŘÍLOHY 1 A 2 Srovnání DPH a spotřební daně DANĚ Spotřební daně Rozpočtové určení daní Spotřební a úsporová funkce Efektivnost...