Štítek: statky

38) Statky a služby

Statky a služby Lidé uspokojují své potřeby určitými předměty nebo určitou činností. Užitečné předměty, které mají určité vlastnosti (upotřebitelnost), se nazývá statky. Užitečné činnosti, při jejichž průběhu lidé uspokojují své potřeby, se nazývají služby....

Obecné pojmy: statky, užitečnost a vzácnost

– Lidé ke svým činnostem používají látky a předměty, které vytvořila příroda, čili přírodní předměty a látky (vzduch k dýchání, sníh k lyžování) nebo vyrobili lidé, čili výrobky (chléb k jídlu, postel k spánku,...

Omezená suverenita spotřebitele

omezená suverenita spotřebitele – vychází z omezení rozhodování se o rozdělování statků preferencemi spotřebitele = svobodná volba přirozené omezení = nezletilost + nezpůsobilost nadřazené statky = statky, které by z hlediska státní politiky měli...

Statky nezmenšitelné, ale vylučitelné

Statky nezmenšitelné, ale vylučitelné = málo frekventovaná silnice s dopravním značením Nezmenšitelnost + nevyléčitelnost ve výrazném poměru = čisté veřejné statky Pouze nezmenšitelnost = kolektivní statky ! problém ! i když veřejných statků spotřebou...

Nabídka

Nabídka ( S ) je množství statku, které jsou firmy ochotny vyrábět a prodávat ( dodat na trh při určité ceně ) → analyzujeme vztah nabízeného množství statku a jeho tržní ceny, a to...

Kapitál

Kapitál jsou statky, které byly vyrobeny s cílem podlet se na výrobě jiných statků ( souhrn fyzických položek )≠ kapitál finanční ( tj. finanční aktiva → obligace, akcie )→ výsledkem použití kapitálu je zisk...

HLAVNÍ EKONOMICKÉ DŮVODY EXISTENCE VEŘEJNÝCH STATKŮ

HLAVNÍ EKONOMICKÉ DŮVODY EXISTENCE VEŘEJNÝCH STATKŮ – kolektivní statky = speciální druh statků, který je charakterizován nedělitelností spotřeby a nevylučitelností ze spotřeby. (obrana, vzdělání, veřejné osvětlení) – monopoly = trh vede k efektivnosti pouze...

ZÁSADY VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI INTERNALIZACI EXTERNALIT

ZÁSADY VEŘEJNÉ SPRÁVY PŘI INTERNALIZACI EXTERNALIT :– uválení pokut, poplatků, sankcí– poskytování dotací a subvence = přiděli dotaci kdekoli, kde dochází k pozitivní externalitě– právními normami = je spojena velká výhoda, výskyt negativní externalit...

Charakteristiky smíšených statků

Charakteristiky smíšených statků: – množství spotřebované statku je dělitelné– spotřeba smíšeného statku není měřena skalárem, ale vektorem– kvalita poskytnuté služby je stejná pro všechny spotřebitele– kvalita smíšeného statku je vázána ke kvantitě jevem přetížení...

rozlišujeme 2 případy veřejných kolektivních statků

rozlišujeme 2 případy veřejných kolektivních statků: a) s automatickou spotřebou =jakmile je tento statek produkován, je konzumován totálně členy společenství (národní obrana, bezpečnost, soudnictví, veřejné osvětlení) b) s fakultativní spotřebou = člen společenství má...