Štítek: státní podniky

47) Státní podniky

Státní podniky Státní podniky zřizuje stát. Jejich zakladatelem může být buď příslušné ministerstvo nebo orgány místní samosprávy (obecní úřad). Podnik je právnickou osobou, vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplívající. Založení...

III. skupina NEZISKOVÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE

III. skupina NEZISKOVÉ VEŘEJNOPRÁVNÍ ORGANIZACE– sem spadají organizace, které jsou zřizovány jen pro ně určeným zákonemnapř. Česká televize, Český rozhlas, Státní fond život IV. skupina NEZISKOVÉ ORGNAIZACE ZŘIZOVANÉ PODLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKUSem patří nepodnikatelské obchodní...

Státní podniky a neziskové organizace

Státní podnik– zřizuje ho stát, ministerstvo nebo orgán místní samosprávy– zřízení se řídí zákonem o státním podniku 2 typy státního podniku:a) podniky zaměřené na podnikatelskou činnost (pošty, dráha…)b) podniky, které slouží veřejným zájmům (úklid...