Štítek: struktura dluhu

MAJETEK =Kapitál (=zdroje)

Koloběh a obrat kapitáluRozpracovaná (nedokončená) výroba výrobky (jejich prodej a následné výnosy)Pohledávky u odběratelů (příjmové platby, inkaso pohledávek) peněžní prostředky Rozdělení finančního výsledku odvody(daně), rozdělení zisku Peněžní prostředky do výroby (nákup faktorů, výdajové platby)...