Štítek: strukturální fond

VÝDAJE ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ

= Evropský fond regionálního rozvoje= Evropský sociální fond (prostředky sociálního fondu = větší nezaměstnanost)= Kohezní fond (Fond soudružnosti – nejvíce prostředků = Španělsko, Portugalsko, Irsko) = pomoc v živnostenském podnikání a dopravní infrastruktuře –...