Štítek: teorie cyklu

Strategie ekonomického rozvoje rozvojové země

2.11. Strategie ekonomického rozvoje rozvojové zeměVýchodiskem je start ekonomického růstu, kde startem je rozvoj výroby v určitém odvětví, kde rychlý růst umožní tvorbu úspor a ty poslouží k financování investic v dalším odvětví až...

Bariéry růstu, Ekonomika rozvojových zemí

2.9. Bariéry růstu• Nedostatečná zásoba kapitálových statků• Nedostatečný technologický pokrok• Únik mozků 2.10. Ekonomika rozvojových zemíRozvojová země je taková země, v níž reálný důchod na obyvatele ve srovnání se Spojenými státy, Japonskem a západní...

Zdroje ekonomického růstu

2.8. Zdroje ekonomického růstuTyto zdroje lze dělit několika způsoby.• Lidské zdroje – množství práce, kvalifikace• Přírodní zdroje – množství půdy a nerost. surovin a jejich kvalita• Kapitálové zdroje – stroje, zařízení a technická úroveň...

Teorie ekonomického růstu

2.7. Teorie ekonomického růstuV užším pojetí se ekonomickým růstem rozumí vývoj reálného produktu.Synonymem by mohl být pojem Ekonomický rozvoj 2.7.1. Růst produktuKrátkodobý, který je po určité době vystřídán poklesem, protože k růstu došlo v...

Princip akcelerátoru

2.5. Princip akcelerátoruAkcelerátor – je číslo, které udává o kolik je třeba zvýšit (nebo o kolik se zvýší ) Investice, vzroste-li produkt o X.Protože Investice jsou ovlivněny růstem prodejů, růstem produktu a vůbec pozitivními...

Teorie cyklu

1.1. Teorie cykluFáze cyklu1. Kontrakce neboli recese , tj. pokles reálného produktu alespoň ve dvou po sobě jsoucích čtvrtletích. ( velká recese je označována jako deprese ).2. Fáze je zakončena bodem obratu ( dno,...