Štítek: teorie firmy

Růst a expanze firmy …

– Růst a expanze firmy je další možnou alternativou k maximalizaci zisku. Tento cíl je v určitém smyslu nejkomplexnější, protože růst firmy je jak cestou zajištění zisku, tak i cestou zabezpečení jistoty, autonomie a...

Dynamické teorie firmy

– Tradiční teorie firmy je většinou statická a nebere v úvahu faktor času. O překonání statičnosti teorie firmy se snaží různé dynamické teorie. Podle jednoho z přístupů cílem firmy není maximalizace okamžité úrovně zisku,...

Důležitým východiskem tohoto …

– Důležitým východiskem tohoto přístupu je preference času. Vlastník firmy preferuje současné příjmy před budoucími. Mezi hlavní důvody preference času patří zejména vyšší nejistota s prodlužováním časového horizontu, možnost investovat výnos získaný nyní a...

Uplatnění klasické …

– Uplatnění klasické teorie firmy naráží na problémy v případě velkých firem, které jsou obvykle ve vlastnictví řady subjektů – fyzických či právnických osob. Jednotliví vlastníci však mají odlišné preference a prosazují je do...

Samotný předpoklad maximalizace …

– Samotný předpoklad maximalizace zisku jako jediného cíle firmy může být problematický, což dokládá i výsledek průzkumu provedený u 82 největších firem ze čtyř základních průmyslových odvětví v USA.Cíle firmyKategorie cílů % firem sledujících...

Srovnání tržních struktur na základě vybraných kritérií

Kritérium Dokonalá konkurence Monopol Oligopol Monopolistická konkurencePočet firem v odvětví velmi mnoho Jedna málo mnohoProdukt homogenní nemá blízké substituty zpravidla diferencovaný diferencovanýBariéry vstupu žádné Velké určité žádnéMožnost firmy ovlivnit cenu žádná Výrazná značná omezenáPodmínka...

Předpoklady teorie firmy

2.1. Předpoklady teorie firmyRozhodování firmy se týká především objemu produkce, popř. její ceny, použité kombinace výrobních faktorů, … Cílem firmy je maximalizace zisku, kde celkový zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.Je...

1.3. Alternativní cíle firmy

1.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 1.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...

2.3. Alternativní cíle firmy

2.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 2.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...