Štítek: teorie firmy

Růst a expanze firmy …

– Růst a expanze firmy je další možnou alternativou k maximalizaci zisku. Tento cíl je v určitém smyslu nejkomplexnější, protože růst firmy je jak cestou zajištění zisku, tak i cestou zabezpečení jistoty, autonomie a...

Důležitým východiskem tohoto …

– Důležitým východiskem tohoto přístupu je preference času. Vlastník firmy preferuje současné příjmy před budoucími. Mezi hlavní důvody preference času patří zejména vyšší nejistota s prodlužováním časového horizontu, možnost investovat výnos získaný nyní a...

Dynamické teorie firmy

– Tradiční teorie firmy je většinou statická a nebere v úvahu faktor času. O překonání statičnosti teorie firmy se snaží různé dynamické teorie. Podle jednoho z přístupů cílem firmy není maximalizace okamžité úrovně zisku,...

Uplatnění klasické …

– Uplatnění klasické teorie firmy naráží na problémy v případě velkých firem, které jsou obvykle ve vlastnictví řady subjektů – fyzických či právnických osob. Jednotliví vlastníci však mají odlišné preference a prosazují je do...

Srovnání tržních struktur na základě vybraných kritérií

Kritérium Dokonalá konkurence Monopol Oligopol Monopolistická konkurencePočet firem v odvětví velmi mnoho Jedna málo mnohoProdukt homogenní nemá blízké substituty zpravidla diferencovaný diferencovanýBariéry vstupu žádné Velké určité žádnéMožnost firmy ovlivnit cenu žádná Výrazná značná omezenáPodmínka...

Samotný předpoklad maximalizace …

– Samotný předpoklad maximalizace zisku jako jediného cíle firmy může být problematický, což dokládá i výsledek průzkumu provedený u 82 největších firem ze čtyř základních průmyslových odvětví v USA.Cíle firmyKategorie cílů % firem sledujících...

Předpoklady teorie firmy

2.1. Předpoklady teorie firmyRozhodování firmy se týká především objemu produkce, popř. její ceny, použité kombinace výrobních faktorů, … Cílem firmy je maximalizace zisku, kde celkový zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.Je...

1.3. Alternativní cíle firmy

1.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 1.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...

2.3. Alternativní cíle firmy

2.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 2.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...