Štítek: účetnictví

Forma strategie:

stručná, jasná, srozumitelná, pochopitelná. musí vzbudit zájem o rozvoj podniku. Podnikové účetnictvíÚčetnictví – informační systém, jehož metodickým prvkům patří rozvaha a bilanční princip, účet a soustava účtů, podvojnost a souvztažnost úče. zápisů, účetní dokumentace,...

Plátci DPH jsou povinni vystavit daňový doklad, zejména:

– běžný daňový doklad– zjednodušený daňový doklad– splátkový kalendář– daňový dobropis– daňový vrubopis– platební kalendář o účetní zápisy – jsou to účetní záznamy, jejichž obsah je určen ustanovením zákona o účetnictví. Jednotky jsou povinny...

Účetní knihy

o účetní knihy – knihy, do kterých se zapisují účetní případy– deník – chronologicky se zapisují všechny účetní případy, zapisuje se také účtovací předpis, který udává čísla účtů, jichž se účetní případ týká– hlavní...

Informace poskytnuté účetnictvím:

– relevantní – uživatelé si mohou ověřit, zda jejich předchozí rozhodnutí byla správná a dále lze dle nich předpovídat budoucí vývoj– nestranné (objektivní) – informace jsou průkazné, objektivní a neupřednostňují žádnou zájmovou skupinu– včasné...

Charakteristické rysy účetnictví:

zápisy hospodářských operací na základně účetních dokladů přesnost, spolehlivost a průkaznost úplnost, soustavnost a nepřetržitost evidence v peněžních jednotkách evidence se vede za určité časové období eviduje se stav a pohyb majetku a závazků...