Štítek: veřejná informatika

ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY – provádí výběr technických a programových prostředků ale i dalších produktů nezbytných pro provoz.= jsou povinny vytvářet koncepci celkového vedení informačního systému– jak tento systém funguje, schválení= spolupráce s úřadem pro...

ÚŘAD PRO VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

ÚŘAD PRO VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY– je ústředním správním úřadem pro vytváření a rozvoj informačních systémů veřejné správy– spolupracuje s orgány veřejné správy— vyhledává, zpracovává, ukládá, vytváří nové informace, jež jsou základem pro rozvoj informačního...

vazby

vazby = propojenost, komunikativnost– je nutné, aby vznikla mezi informačními systémy veřejné správy– aby mohli využívat data a informace jednotné zpracování informací na jednotné bází– informační systémy jenž jsou podsystémy, doplňující informační techniky a...

Informační systém veřejné právy

informační systém veřejné právy– informační činnosti a získávání a poskytování informací– prezentace, shromažďování, vyhodnocování informací, likvidace dat – informační činnosti jsou prováděny – správci (spravují)– provozovateli (provozují) – uživateli (užívají)– využívají různé technické a...

PRVOTNÍ OBLASTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY

2. INFORMATIZOVANÁ DEMOKRACIE– právo občana k přístupu informací, jeho využívání (v oblasti podnikatelské správy, veřejné, správní)– možnosti nových pracovních míst– o lékařské péči, o ochraně životního prostředí+ veřejné informační služby (knihovny, archivy…) 3. ROZVOJ...

PRVOTNÍ OBLASTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY

PRVOTNÍ OBLASTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKY1. Informační gramotnost2. Informatizovaná demokracie3. Rozvoj informačních systémů veřejné správy4. Komunikační infrastruktura5. Důvěryhodnost a bezpečnost informačních systémů a ochrana osobních dat6. Elektronický obchod7. Transparentní ekonomická prostředí8. Informační společnost, aby byla...

STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČR – SIS

STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČR – SIS Cíle a přínosy státních informačních systémů– vybudovat a rozvíjet informační společnost– vytvoření předpokladů pro zlepšení kvality života občanů– zefektivnění státní správy a samosprávy– zkvalitnění podpory rozvoje podnikání občané:...

Spojení

spojení = podporování je současnou technologickou revolucí  jenž je vzájemně propojena informačními, komunikačními a masově mediálními technologiemi. systém globální informační infrastruktury = nám umožňuje komunikovat a koordinovat nejrůznějšími procesy -> (lidé, techniky, technologie)...

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY – ISVS

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY – ISVS princip podpory veřejné informovanosti je zakotven v Ústavě ČR a v Listině základních lidských práv a svobod. Státní orgány jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti....