Štítek: veřejná správa

5. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

5. VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY a) zastupitelské orgány– parlament ČR– regionální zastupitelské úřady– volby do parlamentu ČR– volby do územních zastupitelských sborů c) kancelář prezidenta republiky d) nejvyšší kontrolní úřad e) ústřední orgány vnitřní...

ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY

ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY – provádí výběr technických a programových prostředků ale i dalších produktů nezbytných pro provoz.= jsou povinny vytvářet koncepci celkového vedení informačního systému– jak tento systém funguje, schválení= spolupráce s úřadem pro...

Informační systém veřejné právy

informační systém veřejné právy– informační činnosti a získávání a poskytování informací– prezentace, shromažďování, vyhodnocování informací, likvidace dat – informační činnosti jsou prováděny – správci (spravují)– provozovateli (provozují) – uživateli (užívají)– využívají různé technické a...

STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČR – SIS

STÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČR – SIS Cíle a přínosy státních informačních systémů– vybudovat a rozvíjet informační společnost– vytvoření předpokladů pro zlepšení kvality života občanů– zefektivnění státní správy a samosprávy– zkvalitnění podpory rozvoje podnikání občané:...

Zdroje jako rámec vztahů mezi ústředními a místními VS:

Zdroje jako rámec vztahů mezi ústředními a místními VS: – ústavně právní – týkají se funkcí, které místní správě svěřuje ústava či zákon;– regulační – odvozují se z ústavně právního rámce státu, tvorba právních...

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY Důvody reformy: – přebujelý aparát, nedostatečné využití IT/Úspěch závisí na zvolené koncepci, přizpůsobivosti projektu, legislativním zabezpečení, reforma veřejná, vládní prioritou, kompatibilní s EU Směry: – reforma centrální státní správy– reforma územní...

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY ZÁVISÍ NA:

REFORMA VEŘEJNÉ SPRÁVY ZÁVISÍ NA:– kvalitě právních norem– administrativním zajištění– musí být věcí veřejnou– musí být kompatibilní s EU– množství pravomocí– kvalitě rozpracování projektů HLAVNÍ SMĚRY:a) reforma centrální správyb) reforma územní správyc) obsahová reforma...

ZDROJE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ZDROJE VEŘEJNÉ SPRÁVY— stát– ústřední veřejná správa– chrání vlastnická práva, vymáhá je– stanovuje právní normy a dohlíží na dodržování– uskutečňuje antimonopolní fiskální a monetární politiku– péče o svěřené úkoly a činnosti (kontrolovatelné veřejností činnosti–...

SAMOSTATNÉ MĚSTSKÉ OKRESY

SAMOSTATNÉ MĚSTSKÉ OKRESY– Praha– Brno– Ostrava– Plzeň Státní správu zde vykonává magistrát 13 statutárních měst, vytvářejí obvody, části měst a jejich řídící útvary Soustava institucí, vazeb a prvků mezi nimi, soustava norem a zákonů,...