Štítek: veřejná volba

DALŠÍ ZPŮSOBY:

DALŠÍ ZPŮSOBY: 1. pluralitní hlasování2. hlasování podle počtu ad 1) volič dělí rozhodnutí podle jednotlivé varianty body od nejmenšího = nejlepší do největší. Vítězí varianta s nejnižším celkovým počtem bodů ad 2) volič má...

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ:

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ: a) nadpoloviční většiny (absolutní)b) relativní většinyc) kvalifikované většinyd) optimální většiny ad a) pravidlo nadpoloviční většina N počet voličů, – binární proměnná = 0 N je sudé = 1 N je lichéN –M...

SPOLEČENSKÉ ROZHODOVÁNÍ V PŘÍMÉ DEMOKRACII

SPOLEČENSKÉ ROZHODOVÁNÍ V PŘÍMÉ DEMOKRACII– rozhodují všichni– nejjednodušší volební systém– alternativní pravidla hlasování PRAVIDLA HLASOVÁNÍ 1. pravidlo jednomyslného koncenzu – Knut Wicksell (Švéd)2. většinová pravidla hlasování ad 1) princip tohoto pravidla spočívá v tom,...

SPOLEČNÉ ROZHODOVÁNÍ V ZASTUPITELKSÉ DEMOKRACII

SPOLEČNÉ ROZHODOVÁNÍ V ZASTUPITELKSÉ DEMOKRACII Rozlišujeme 2 modely reprezentativní demokracie:I. demokracie dvou politických stranII. model demokracie více politických stran demokracie dvou politických stran = jsou dvě stěžejní strany, většinová strana tvoří vládu, menšinová strana...

VOLEBNÍ SYSTÉMY

Ad 2) většinová volba kandidátů– ve svých vlastních důsledcích je opakem poměrné zastoupení kandidátních listin– vytváří parlament, který % neodráží složení voličů– podněcuje štěpení stran a podporuje střídání dvou velkých stran– snaha vytvářet akceschopnou...

Mechanismus veřejné volby

Mechanismus veřejné volby existuje v každé zemi. Je to proces, kterým se individuální preference spojují do kolektivních rozhodnutí. DEMOKRATICKÁ SPOLEČNOST KLADE DŮRAZ NA VÝZNAM INDIVIDUÁLNÍCH HODNOT A PREFERENCÍ. Základním problémem je agregace milionů názorů...

PŘÍSTUP TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY

PŘÍSTUP TEORIE VEŘEJNÉ VOLBY je založen na 3 předpokladech: a) behaviorální předpoklady = jednotlivci uvažují racionálně, cílem maximalizovat užitek, sledují svůj vlastní prospěch. b) proces odhalování preferencí = voliči odhalují své preference prostřednictvím hlasování....