Štítek: výdaje

Vztah HV a CF

• VZZ vyjadřuje výsledek hospodaření za sledované období – kumulativní báze• VCF informuje o příjmech a výdajích peněžních prostředků za sledované období• Zisk vs. záporné CF – nedaří se inkasovat tržby dostatečně rychle• Ztráta...

4. NÁROKY NA POČÁTEČNÍ KAPITÁL

Živnostník, FO – nejsou ze zákona upravenyv. o. s. – nejsou ze zákona upravenyk.s. – komandita min. 5000Kč 5. ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOST A ROZSAH VÝDAJÚŽivnostník, FO – minimální, pouze povolení živnostenského úřaduv. o. s. –...

Rozpočet EU

Rozpočet EU => zásadně vyrovnaný– není možné ho sestavovat s deficitem= sestavuje se ve finanční perspektivě (výhledu) nejnověji na období 2000 – 2006 Národní rozpočet => přerozděluje se 30 – 60% HDP– velmi nízký...

EKONOMICKÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

EKONOMICKÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Ekonomické členění vychází z transakcí, jimiž veřejná sféra naplňuje své funkce, a z jejich dopadu do ekonomického prostředí. 1. celkové výdaje a půjčky minu splátky2. celkové výdaje3. kapitálové výdaje4. půjčky minus...

ČLENĚNÍ VÝDAJŮ DLE RŮZNÝCH HLEDISEK

– dle funkcí veřejné ekonomiky– alokační– redistribuční– stabilizační– dle druhu infrastruktury– technická– sociální – dle rozpočtového plánování– plánované– neplánované – dle územního principu– nadstátní– celostátní– lokální Potřeba mezinárodního srovnání údajů vyžaduje sjednocenou metodiku klasifikace...

ÚVAHY EKONOMŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE RŮSTEM VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ

ÚVAHY EKONOMŮ ZABÝVAJÍCÍCH SE RŮSTEM VEŘEJNÝCH VÝDAJŮ WAGNERŮV ZÁKON = růst veřejných výdajů je založen na růstu peněžních příjmů. TEORIE PEACOCKA A WISEMANA = vysvětluje růst veřejných výdajů vládními zásahy do společenského vývoje TEORIE...

VEŘEJNÉ VÝDAJE

VEŘEJNÉ VÝDAJE Veřejné výdaje = zahrnují vládní výdaje a transferové platby. Transferové platby = platby bez protihodnoty.Vládní výdaje = výdaje na nákup statků a služeb. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST VÝDAJŮ – změny populace = dochází...

Příjmy, Výdaje

Příjmy– největší položku tvoří daně ( hlavně nepřímé daně)– dále pojistné na sociální zabezpečení– ostatní příjmy (clo, přijaté úroky, soudní poplatky, příjmy rozpočtových organizací) Výdaje– největší položku tvoří mandatorní (zákonné) výdaje – důchody, dávky...