Štítek: výrobní faktory

21) Výrobní faktory

Výrobní faktory Zabezpečení dostatečného množství ekonom. Statků jsou nezbytné zdroje. Tyto zdroje se v průběhu činností, kterou zpravidla nazýváme výroba, přeměňují do podoby statku nebo služby. Zdroje potřebné k výrobě se nazývají výrobní faktory...

Ekonomický způsob myšlení

• marginální analýza – metoda studování ekonomického rozhodování – systematické srovnávání přínosů a nákladů dané aktivity • Modelování (neoklasika) – zjednodušené konstrukce ekonomického chování pomocí konstant a proměnných – princip ceteris paribus – grafická...

Na nabídkové straně musíme odlišovat

Na nabídkové straně musíme odlišovat, zda transakce je prodejem (změnou vlastníka – tržní cena) nebo se jedná o pronájem výrobního faktoru (nájemné). Teorie mezní produktivity:Využívá se k vysvětlení cen výrobních faktorů – mezní produkt...

Domácnosti představují nabídkovou stranu

– motivováno maximalizací užitku. Výnosy jsou závislé na výkonnosti výrobních faktorů, mezní produkt jednotlivých výrobních faktorů klesá→ klesá i příjem z mezního produktu.o MRPF – Příjem z mezního produktu je dodatečný příjem, který firma...

Rovnováha na MC X MR

Rovnováha na MC X MR→ náklady mrtvé váhy – části přebytků, které se nerealizují (zanikají) v důsledku omezení rozsahu produkce. Platí také, že se tím snižuje přebytek spotřebitele ve prospěch přebytku výrobce.Monopol prodává za...

Z hlediska:

a) krátkého období – jakékoliv větší množství produkce nebude firma vyrábět s minimálními možnými náklady na jednotku produkce. Přesto se jí může vyplácet, neplatí striktně, že když vyrábí s minimálními průměrnými náklady, že to...

Plán nepostihuje výrobní možnosti …

– plán nepostihuje výrobní možnosti (opět díky špatné informovanosti)→ informace poskytuje ten, kdo je závislý na splnění úkolů stanovených plánem (když sníží uměle své možnosti, je menší šance, že úkol nesplní).Vedení si to je...

Jestliže se mění výnos z dodatečné jednotky …

Jestliže se mění výnos z dodatečné jednotky výrobního faktoru, pak se mění i výnosnost daného výrobního faktoru.Průměrný produkt (AP) – vyjadřuje výnosnost výrobního faktoru. Získáváme ho podělením celkového produktu (TP) a počtem jednotek výrobního...

Vztah potřeb a spotřeby je provázen …

Vztah potřeb a spotřeby je provázen nejrůznějšími omezeními (vzácnost statků, peněžní omezení). Důsledkem je nesoulad mezi potřebami a spotřebou, který nutí ekonomické subjekty k racionálnímu chování. (neuspokojení všech potřeb). Ekonomické statky jsou výsledkem hospodářské...