Štítek: vznik ekonomie

2) Druhá příčina

2) Druhá příčina – polarizace mezi zeměmi (v jejich vyspělosti) – země, kde došlo k opožděnému prosazování průmyslové revoluce (Německo, Rakousko-Uhersko). Vznik specifických směrů, např. učení německé historické školy (W. Roscher aj.) – kritický...

Klasická škola představovala hlavní proud …

Klasická škola představovala hlavní proud i v prvních dvou třetinách 19. století, ale její vývoj byl pod vlivem alternativních přístupů.Příčinami jejich vzniku jsou: 1) První příčina – polarizace probíhající uvnitř společnosti – myšlenky označované...

TRH –

TRH – centrem hospodářského systému (zprostředkovává styky subjektů) – nástrojem koordinace hospodářství. Vývoj klasické školy probíhal v období bouřlivého vývoje nového společenského systému i jeho výrobní základny (průmyslová revoluce = převrat v postavení výrobních...

KLASICKÁ ŠKOLA POLITICKÉ EKONOMIE

KLASICKÁ ŠKOLA POLITICKÉ EKONOMIE – Prvním směrem ekonomie jako samostatné vědy. Zformovalo se to v učení autorů: • Adama Smitha – Pojednání o podstatě a původu bohatství národů – jedno z prvních popisů fungování...

Význam merkantilismu:

Význam merkantilismu: Pragmatismus v oblasti obchodu a financí mění pohled pří hodnocení ekonomických jevů (kritériem je příliv peněz). Merkantilismus položil základ pro vydělení ekonomie z proudu filozofického myšlení jako samostatné vědy.Pro následné formování učení...