Štítek: zahraniční obchod

15) Příprava vývozní operace

Příprava vývozní operace Uvažuje-li podnik o exportní činnosti, musí nejdříve vyhodnotit své možnosti a schopnosti v těchto oblastech: 1) Personální a organizační zajištění vývozu 2) Výrobní program 3) Rozbor finanční situace Navázání obchodního vztahu...

14) Zahraniční obchod

Zahraniční obchod Význam zahraničního obchodu – Devizové prostředky můžeme získat na zahraničních trzích tím, že budeme naše zboží na tyto trhy vyvážet. Zahraniční obchod je proto důležitou součástí národního hospodářství. Představuje směnu zboží, která...

Celní režimy

Celní režimyVolný oběh – s dovezeným zbožím lze v tuzemsku volně nakládat. Zboží je propuštěno, až je zaplacen celní dluh (tvoří několik položek: clo, DPH, spotřební daň).Vývoz – zboží schváleno do tohoto režimu může...

Celnictví – základní celní pojmy

Celnictví – základní celní pojmyCelní územíCelé území ČR.– celní pohraniční pásmo (25 km široké)– celní vnitrozemí (ostatní celní území – zbytek) Celní dohledJeho úkolem je ověřovat – vlastnosti zboží – pravosti dokladů a listin,...

Celnictví

CelnictvíClo je dávka, kterou vybírá stát ze zboží při jeho přechodu přes hranice.Význam cel: – fiskální: = rozpočtová politika, plyne do státního rozpočtu – cenotvorný: je součástí ceny dovozních cel – obchodně politický: patří...

Zdroje financování ZO

Zdroje financování ZO1) Financování vývozua) bankovní úvěr – kterákoliv banka nám poskytne úvěr (ČEB – Česká exportní banka) EGAP – Exportní garanční pojišťovací společnost – poskytuje záruku, garantuje návratnost úvěrů)b) faktoring – odkup krátkodobých...

Rizika v ZO

Rizika v ZOHospodářská – tržní rizika – souvisí s ekonomikou .. – špatný průzkum trhu, nevhodný sortiment zboží, špatná kvalitaDopravní rizika – poškození zboží při dopravě, zpožděníRizika nezaplacení – dovozce nechce nebo nemůže zaplatit,...

Financování ZO

Financování ZODokumentární inkaso – jednoduché a hromadné, smlouva s bankou, kdy prodávající žádá, aby banka vydala kupujícímu doklady až po splnění inkasních podmínek (zaplacení nebo akceptace směnky nebo předložení bankovní záruky)a) zaslání dokladůb) provedení...

Platební nástroje používané v ZO

Platební nástroje používané v ZOA: Nedokumentární1) platba v hotovosti – je méně častá v ZO, užívá se při placení malých částek (aukce), nevýhodou je přijetí padělků a kurzovní rozdíly.2) hladký plat – bezhotovostní styk...

Dodací podmínky (dodací parita), Platební podmínky

Dodací podmínky (dodací parita)Určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší: PŘECHOD RIZIK (poškození zboží, … během cesty) PŘECHOD NÁKLADŮ (náklady na dopravu, skladování, …) MÍSTO PŘECHODU RIZIK A NÁKLADŮ (na kterém místě...