Štítek: zásobování

4) Plán zásobování

Plán zásobování Na základě průzkumu trhu materiálů a propočtu potřeb podniku se sestavuje plán zásobování. Plán zásobování se sestavuje ve formě bilance materiálů na skladě: 1) Propočtu spotřeby materiálů2) Propočtu velikosti zásob, které je...

3) Zásobování

Zásobování Zásobováním nazýváme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, za výhodné ceny a ve stanovené době. Skladování představuje činnosti, při...

Plánování materiálových zásob a normy zásob

– ideální stav je použít tzv. metodu just-in-time (tj. nevytváříme žádné zásoby a dodaný materiál jde rovnou do výroby, nenavštíví vůbec sklad. Vyžaduje absolutní spolehlivost dodavatelů, u nás jen teoreticky)– pokud se nedá použít...

Zásobovací činnost podniku

Zásobovací činnost podnikua) Je to zabezpečování podniku materiálem, energií, službamib) pohyb materiálu a jeho řízeníc) V podniku to má na starost zásobovací útvar, který spadá do marketingového oddělení. V širším pohledu zahrnuje:1) plánování materiálových...