Štítek: zboží

61) Právní ochrana zboží

Právní ochrana zboží Právní ochrana zboží vyplývá z ochrany průmyslového vlastnictví. Vztahuje se na vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory a ochranné známky. Zásady právních vztahů mezi obchodními partnery upravuje souhrnně Obchodní zákoník....

60) Hodnocení a ochrana zboží

Hodnocení a ochrana zboží Zbožím označujeme výrobky, které lidé kupují k uspokojování svých potřeb. Vlastnosti, kterými jsou potřeby uspokojovány, nazýváme užitnými vlastnostmi. Vytvářejí se během výroby a jejich souhrn tvoří užitnou hodnotu zboží. Užitná...

1.2 Směna a peníze ve vzájemné souvislosti

Dělba práce je podnětem směny a rozvoj směny působí jako mocný stimul pro další prohlubování dělby práce. Člověk jako výrobce se stále více specializuje, ale sám je i spotřebitelem, pro kterého je charakteristické, že...

Převis nabídky má za následek ( u zboží ) :

Převis nabídky má za následek ( u zboží ) :– přebytek ve formě nadprodukce ( výrobci mohou za minimální cenu vyrobit libovolné množství ) většinou odkupuje vláda ( vládní garance )– náklady na nákup...

Snížené dodávky

– snížené dodávky ( převis poptávky nemůže být eliminován nárůstem cen ) mohou být spotřebitelům alokovány dvěmi způsoby : a) neformálním přídělovým systémem– je prováděn samotnými dodavateli ( jednotlivě nebo kolektivně) = systém čekání...

Existují různé typy trhů

Existují různé typy trhů z hlediska různých druhů členění : • územní hledisko – trhy místní ( oblastní, regionální ) – trhy národní ( v rámci státu ) – trhy světové ( v rámci...

Zboží, Nabídka

Zboží:= produkt lidské práce, který slouží k uspokojení nějaký potřeby– ke spotřebiteli se dostává prostřednictvím směny– zboží má určité vlastnosti:a) má hodnotub) musí mít užitnou hodnotuc) musí mít směnou hodnot Nabídka= je to množství...