maturitní otázky, referáty... nejen pro studenty

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Definice veřejného sektoru

Definice veřejného sektoru – vče co je ve veřejném vlastnictví
Jsou zde zařazeny subjekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány prostřednictvím veřejných rozpočtů – financování z veřejných financí.
Veřejné vlastnictví = majetek užívaný celou společností

Teorie potřeb
Ekonomie chápe potřebu jako pocit nedostatku.

Potřeby v ekonomickém reprodukčním procesu Faktory efektivnosti:
- výrobní (pociťuje je výrobce) - vnitřní faktory efektivnosti
- finální – konečné, spotřební (např. rozvodné sítě) - vnější faktory efektivnosti

Kritérium potřeb člení veřejný sektor do funkčně orientovaných bloků potřeb
Jedná se o např.o členění do šesti bloků:
- blok odvětví společenských potřeb (zde jsou čisté veřejné statky - justice, polici, armáda, ochrana osob a majetku, zajištění spravedlnosti)
- blok odvětví rozvoje člověka (zde jsou smíšené statky - vzdělání, kulturní, sportovní)
- blok odvětví poznání a informací (zde řadíme vědeckotechnické poznatky - vědu, ...)
- blok technické infrastruktury (zajišťuje veřejný sektor - je spojen s rozvojem s odvětvím jako je vodní, odpadní, hospodářství, dopravní infrastruktura, vyznačují se dlouhodobou návratností investic tudíž soukr.sektor o ně nemá zájem)
- blok privátních-individuálních statků (jsou podporovány z veřejných zdrojů - bydlení, lesnictví, potř. výživy, odívání, bydlení, dopravy, vzdělání, atd.)
- blok existenčních jistot (oblast pracovních příležitostí, soci.zabezpečení-přerozdělování dávek, ...)
- (blok činností orientovaných na ochranu životních prostředí)

0 komentářů :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!