Štítek: audit

Akciová společnost

AUDIT – podrobné a kritické zhodnocení hospodaření firmy z různých hledisek.A. s. lze vytvořit bez výzvy sepsání akcií, kdy zakladatelé se ve smlouvě dohodnou, že spolu zakládané jmění sami nebo může na základě výzvy...

Rizika a míra jistoty

Ve fázi plánování auditor zvažuje míru auditorského rizika.Toto riziko zahrnuje:» riziko, že se objeví podstatná chyba (přirozené riziko),» riziko, že systém vnitřní kontroly této chybě nezabrání ani ji neopraví (riziko kontrolní),» riziko, že auditor...

Cíle auditu

Nejprve by auditor měl zvážit specifické cíle, jakých má být dosaženo, a určit postupy či jejich kombinaci, které by nejlépe napomohly jejich dosažení. Navíc, je-li výběr vzorků vhodný, povaha důkazních informací a možná náchylnost...

Výběr vzorků

Literatura: Auditorská směrnice č. 8 ÚVOD Cílem této směrnice je vymezit faktory, které by auditor měl brát v úvahu při sestavení a výběru vzorku a při hodnocení výsledků získaných auditorskými postupy na těchto vzorcích....

Audit

38. Vnitřní a vnější audit Vnější audit, spolupráce vnitřního a vnějšího auditu Vnitřní audit Akciová společnost Věrný obraz skutečnosti v účetnictví 3. Charakterizujte život podniku (založení, růst, sanace, zánik) Efektivnost veřejného sektoru