Štítek: banky

Bankovní dohled

Bankovní dohled(Vykonávání bankovního dohledu) zákon o bankách, obchodní zákon, zákon o ČNB, směnečný a šekový zákon(od r. 1928 se uskutečnil am. DOLLAR – vzhled)Podle zákona o ČNB podléhají všechny banky se sídlem na území...

Diskontní sazba

Diskontní sazbaCenou za půjčení peněz (úvěru) je úrok.V případě, že se úroková míra zvýší, poptávaná výše úvěru se sníží.Jestliže se úroková míra sníží, poptávaná výše úvěru se sníží.Úroková míra, za kterou ústřední banka poskytuje...

Měnová politika

Měnová politikaPředstavuje soubor opatření, kterými stát ovlivňuje nabídku peněz. Množství peněz v ekonomice má vliv na hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci, stav platební bilance dané země ze zahraničí.Zvýšení nabídky peněz Snížení nabídky peněz(způsobuje) (způsobuje)vyšší poptávku...

Bankovní soustava (systém)

Bankovní soustava (systém)– bankovní soustava je souhrn všech bank v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimiU nás existuje dvoustupňová bankovní soustava:1. stupeň = ČNB2. stupeň = všechny ostatní banky (Komerční banka, Živnobanka, Zahraniční)...

Otevření a vedení účtu

Otevření a vedení účtu– může ho mít fyzická i právnická osoba– klient uzavírá s bankou dohodu (smlouva o zřízení a vedení účtu)– musí se předložit občanský průkaz, živnostenský list, koncesní listina, u PO výpis...

Směnárenská činnost, Mezinárodní bankovnictví

5. Směnárenská činnostČNB každý den vyhlašuje kurzy devizového trhu. OB s potom stanovují sami kurzy, které se používají pro obchodování, cestovní ruch. 6. Obchody s CPBanka emituje a také je nakupuje 7. Ostatní– poradenská...

Zvláštní činnosti bank

Zvláštní činnosti bank: Devizové obchody– devize + valuty, upravovány v devizovém zákoněDevize = jsou to peníze v cizí měně a jsou na účtech bank nebo je tvoří dokumenty jako CP, šeky, platební karty, použití:...

Do skupiny světové banky patří dále

CEFTA středoevropská dohoda o volném obchodu– Je mnohostranná dohoda o volném obchodu (Polsko, Slovensko, Rumunsko) ESVO– Členy Norsko, Island, Švýcarsko, Lichnštejnosko. ČR má s touto organizací má dohody v oblasti pohybu zboží. WTO– Jejím...

Do skupiny světové banky patří dále

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj– Pro obnovu a rozvoj (světová banka vznik v roce 1946 původní úkol byl financování rozvoje ekonomik po II sv. válce) Nyní poskytuje rozvojové úvěry. Mezinárodní finanční společnost– Poskytuje...

Existence závazných pracovních postupů

Existence závazných pracovních postupů– patří k nim ověřování totožnosti zákazníka– ověřování pravosti bankovek a platnost a správnost dokladů– dvojitá kontrola důležitých operacích.– přečíslování dokladů– provádění vnitřního auditu– instalace poplašných zařízení– zabezpečení dat před ohněm...