Štítek: cla

Celní režimy

Celní režimy: 1) volný oběh – zahr. zboží se doveze k nám a s tímto zbožím může být volně nakládáno, podléhá clu, DPH, spotřební dani2) vývoz – zboží z tohoto režimu může opustit ČR,...

celnictví

Právní normy:1. celní zákon = právní předpis, stanovuje práva a povinnosti celních orgánů a FO a PO při celní kontrole. Jsou tu definované základní celní pojmy, sankce při neplnění předpisů2. celní sazebník – vydáván...

Celnictví

Celnictvíclo = je to peněžní dávka, kterou vybírá stát při přechodu zboží přes hranice– je vyjádřeno v peněžních jednotkách– posiluje státní rozpočet Význam cla 1) fiskální – posiluje příjmovou stránku státního rozpočtu2) cenotvorný –...

Ekonomické důsledky cel a ostatních omezení obchodu

Ekonomické důsledky cel a ostatních omezení obchodu jsou v mnoha ohledech velmi podobné jako růst dopravních nákladů. Zvyšují ceny v dovážející zemi a snižují množství spotřebovaných statků. V mezinárodním obchodě dodnes prakticky všechny země,...

Úloha a ekonomické důsledky cel a ostatních omezení obchodu

I když teorie komparativní výhody vyúsťuje v závěr, že svobodný obchod mezi zeměmi vede z dlouhodobého hlediska zpravidla k efektivnějšímu využití zdrojů, a tím k dosažení vyšší životní úrovně, staví se mezinárodnímu obchodu do...

5.6. Přínosy z mezinárodního obchodu

5.6. Přínosy z mezinárodního obchoduPřínosy z mezinárodního obchodu:Zvýšení spotřebních možností ( posun PPP ), poznání (věda a výzkum), styk se světem, nové trendy, přenos informací, efektivnější alokace výrobních zdrojů, efektivnější rozdělování … 5.7. Protekcionismus,...