Štítek: cla

17) Celní předpisy

Celní předpisy Celní politiku upravuje celní zákon ČNR č. 19/93 Sb. S účinností od 1.1.1993, který plně odpovídá přechodu na tržní ekonomiku, spolu s prováděcí vyhláškou ministerstva financí č. 92/93 Sb. Tento celní zákon...

16) Cla a celní politika

Cla a celní politika Každý stát pohybu zboží napomáhá – podporuje obchod a cestovní ruch, tím i devizové příjmy, ale zároveň musí zajistit jejich evidenci, kontrolu a chránit také ekonomické zájmy republiky. Tato činnosti...

6) Mezinárodní obchod, protekcionismus

Mezinárodní obchod, protekcionismus otevřenosti NH = zapojení do mezinár. ekon. vztahů (pohyb statků, služeb výr. faktorů a finančních aktiv mezi rezidenty různých národních ekonomikkaždá země vyváží ty statky, jejichž tuzemská výroba je nejlevnější a...

Politická integrace a celní unie

5.3.2 Politická integrace a celní unieS výjimkou EU je většina preferenčního obchodu uskutečňována na principu FTA, nikoliv CU. Důvod je jednoduchý – politická integrace. Vytvořit společný celní sazebník je obtížné a je často nutné...

Analýza celní unie

5.2 Analýza celní unieCo se týká evropské integrace, tak ta je vždy v určitém období postavena na určitém typu zóny volného obchodu (FTA). Pokud krom toho, že zúčastněné země si odstraní vzájemně cla (princip...

Celní režimy

Celní režimyVolný oběh – s dovezeným zbožím lze v tuzemsku volně nakládat. Zboží je propuštěno, až je zaplacen celní dluh (tvoří několik položek: clo, DPH, spotřební daň).Vývoz – zboží schváleno do tohoto režimu může...

Celnictví – základní celní pojmy

Celnictví – základní celní pojmyCelní územíCelé území ČR.– celní pohraniční pásmo (25 km široké)– celní vnitrozemí (ostatní celní území – zbytek) Celní dohledJeho úkolem je ověřovat – vlastnosti zboží – pravosti dokladů a listin,...

Celnictví

CelnictvíClo je dávka, kterou vybírá stát ze zboží při jeho přechodu přes hranice.Význam cel: – fiskální: = rozpočtová politika, plyne do státního rozpočtu – cenotvorný: je součástí ceny dovozních cel – obchodně politický: patří...

Účinky cel

Účinky celPředpoklady pro následující teorii jsou, že země může za požadovanou cenu dovézt do země jakékoliv množství výrobků, země může na světovém trhu prodat za světovou cenu jakékoliv množství výrobků a nemá možnost ovlivnit...

Celní řízení a jeho dokumentace

Celní řízení a jeho dokumentace= rozhodnutí o propuštění zboží do navrhovaného celního režimu– celní řízení se zahajuje podáním tzv. „celního prohlášení“ (může mít podobu ústní nebo písemnou)– písemná je častější, ústní – u neobchodního...