Štítek: daně

7. ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

7. Rozbor státního rozpočtu, jeho příjmy a výdaje, úloha státu v soudobé ekonomice ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCERozpočtový přebytek (BS) je přebytek daňových příjmů vlády nad celkovými vládními výdaji (vládními nákupy zboží a služeb...

2. Fiskální politika

2. Fiskální politika, její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice · fiskální politika je úzce spojena s rozpočty ústřední vlády a s rozpočty orgánů místní správy. Tím, jak státní orgány odčerpávají...

51) Daňová soustava

Daňová soustava Daňová soustava je vytvářena jako provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy státního rozpočtu, popř. veřejných rozpočtů, vybíráním daní. Získané prostředky jsou pak používány na zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru...

37) Daně a systém sociálního zabezpečení

Daně a systém sociálního zabezpečení Sociální zabezpečení občanů je důležitou součástí hospodářské politiky moderního státu. Stává se její relativně samostatnou částí, která se nazývá sociální politika.Výdaje ne sociální zabezpečení se všeobecně člení na dvě...

36) Daňová soustava

Daňová soustava Daňová soustava je vytvářena jako provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy státního rozpočtu, popř. veřejných rozpočtů, vybíráním daní. Získané prostředky jsou pak používány na zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru...

5) Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Rozpočet = soustava veřejných rozpočtů, které představují tvorbu a použití centralizovaných peněžních fondů vládou včetně veřejné správy na místních úrovních za určité období; jde o soustavu rozpočtů, ktšerá...

Odpisy

Daňové – 7 odpisových skupin, podle zákona o daních z příjmů, odepisujeme je po celý rok podle jedné stanovené sazbyÚčetní – stanovuje si podnik sám, podle zákona o účetnictví, podělíme dvanácti a účetně si...

Finančně ekonomický výsledek FO

daně z příjmů FO zisk čistý zisk přidaná ocenění podnikatele výnosyhodnota mzdové náklady zaměstnanců finanč. A ost. Náklady, odpisy ostatní materiálové náklady (spotřeba materiálu, energie, služby) Ekonomická přidaná hodnotaZákladem je čistý zisk z hlavní...

Náklady pomocných činností tvoří většinou …

Náklady pomocných činností tvoří většinou náklady na mechanizované práce víceúčelových strojů, nákladní autodopravu, provoz dílen, stavební práce a jiné služby poskytované jedním vnitropodnikovým útvarem jinému. Hospodářský výsledek podnikuHospodářský výsledek vykazován odděleně za– provozní činnost,–...

T = doba použitelnosti …

T = doba použitelnosti majetku v letech,Os = lineární odpisová sazba v % vypočtená z doby použitelnosti,Cp = pořizovací cena majetku v KčOr = roční výše odpisů v KčVýkonové odpisy Or = Cp /...