Štítek: daňová soustava

51) Daňová soustava

Daňová soustava Daňová soustava je vytvářena jako provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy státního rozpočtu, popř. veřejných rozpočtů, vybíráním daní. Získané prostředky jsou pak používány na zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru...

36) Daňová soustava

Daňová soustava Daňová soustava je vytvářena jako provázaný systém sestavený s cílem zabezpečit příjmy státního rozpočtu, popř. veřejných rozpočtů, vybíráním daní. Získané prostředky jsou pak používány na zabezpečení chodu státní správy a veřejného sektoru...

Skupina nástrojů k prosazení záměrů mikroekonomické politiky

– Daně– Cenová regulace– Státní vlastnictví– Státní regulace, např. v oblasti sektoru veřejně prospěšných služeb, v dopravě a na finančních trzích a rovněž v oblasti zahraničního obchodu.– Antimonopolní politika zakazující určité druhy konkurenčního chování...

Daňová soustava v ČR a spotřební daň

– Daňová soustava představuje soubor daní, které jsou příjmem státního rozpočtu. – Daňoví poplatníci jsou právnické nebo fyzické osoby -říkáme jim také subjekty daně, kteří jsou povinni daň zaplatit. Objektem daně je důchod, majetek...

Správce SD

Správce SD– celní úřad Charakteristiky předmětů SDDaň z pivaPředmět daně – pivoSazba – je % extraktu původní mladiny v Kč / hl, 2 skupiny sazeb – snížená pro malé nezávislé pivovary a sazba pro...

DPH

Výpočet zdola– známe základ daně a sazbuDPH = ZD * sazbaPř. ZD……..200,- Sazba…..19 % DPH = 200 * 0,19 = 38,- Cena s DPH = 200 + 38 = 238,- Výpočet shora– známe cenu...

Spotřební daň

Spotřební daň– je to nepřímá selektivní daň– má regulační funkci – ochrana zdraví (cigarety, alkohol) – ochrana životního prostředí (pohonné hmoty)Předmět daně– jsou vybrané výrobky, vyrobené v ČR a dovezené ze zahraničía) pivob) vínoc)...

Registrace DPH

Registrace – do 15 dnů od skončení měsíce, kdy tržby překročily limit 1mil. Kč– dobrovolná registrace – dodavatelé plátců DPH, firmy s daňovým přeplatkem (vývozci) Termín placení– 1. den za 3 měsíce po překročení...

DPH = daň z přidané hodnoty

DPH = daň z přidané hodnoty– je to nepřímá a univerzální daň– upravuje ji zákon o DPH– tvoří část ceny výrobků a služeb– každý z distributorů a zpracovatelů přidá hodnotu (ke statku, službě), ze...

Důležité pojmy

Důležité pojmyPlátce = odvádí daňPoplatník = platí ze svého důchodu Výpočet daně Daň = základ daně * sazbaZáklad daně = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištěníSazba = % ze základu daně Předmět...