Štítek: daňová soustava

Členění daní (daňové soustavy)

Členění daní (daňové soustavy) 1. přímé daně = poplatník je stejná osoba jako plátce, je to konečný spotřebitel, daň platí ze svých důchodů 2. nepřímé daně = plátce daň odvádí z peněz poplatníka, je...

Kalkulace neúplných nákladů, D A Ň O V Á S O U S T A V A

Kalkulace neúplných nákladůNedostatkem přirážkové kalkulace je, že nezachycuje změny N při změně objemu výroby.Neúplné N = fixní N Postup:1) Tržby = plán množství . cena2) Určení variabilních N3) Výpočet krycího příspěvku (tržby – variabilní...

Charakteristiky předmětů SD

Charakteristiky předmětů SDDaň z pivaPředmět daně – pivoSazba – je % extraktu původní mladiny v Kč / hl, 2 skupiny sazeb – snížená pro malé nezávislé pivovary a sazba pro ostatní právnické osoby Daň...

Spotřební daň

Poplatník – kupujícíPlátce – provozovatel daňového skladu (výrobce, velkoobchod, dovozce) Výběr daně:– je v souladu se zeměmi EU– daň se vybírá co nejblíže místu uskutečnění spotřeby, což je den uvedení do volného oběhu– doba...

Daňová povinnost DPH, Spotřební daň

Daňová povinnost DPH– daňová povinnost (daň je odváděna do státního rozpočtu) vzniká při porovnání DPH na vstupu a výstupuDPH výstup (prodej) > DPH vstup (nákup) => daň. Povinnost (platíme)DPH výstup (prodej) nadměrný odpočet (daň...

Výpočet zdola, Výpočet shora

Výpočet zdola– známe základ daně a sazbuDPH = ZD * sazbaPř. ZD……..200,- Sazba…..19 % DPH = 200 * 0,19 = 38,- Cena s DPH = 200 + 38 = 238,- Výpočet shora– známe cenu...

Uskutečnění zdanitelného plnění

Uskutečnění zdanitelného plnění– je dnem dodání zboží nebo službyPřiznání daně– ke dni zdanitelného plnění– ke dni platby * záleží na tom, který den nastane dřív Daňový doklad– vystavuje prodávající při prodeji– náležitosti daňového dokladu...

Předmět daně

Předmět daněa) prodej zboží nebo nemovitosti a služeb v tuzemskub) pořízené zboží z EU a pořízení dopravního prostředku (nového) z EU soukromou osobouc) dovoz z neelejských států EU Poplatník = kupujícíPlátce = prodávající Podmínky...

Důležité pojmy

Plátce = odvádí daňPoplatník = platí ze svého důchodu Výpočet daně Daň = základ daně * sazbaZáklad daně = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištěníSazba = % ze základu daně Předmět daně=...

Funkce daně

Funkce daně 1) Fiskální (rozpočtová)– znamená to vybrat optimální daně do státního rozpočtu (stát chce vysoké daně, podniky a občané co nejnižší) 2) Regulační – omezení produkce zdraví škodlivého zboží, proto co nejvyšší spotřební...