Štítek: dělba práce

Důsledek dělby práce

Důsledek dělby práce = zjednodušení jednotlivých úkonů→ tím byly vytvořeny předpoklady pro nahrazení lidské ruky strojem→ zrod průmyslové revoluce – přechod ke strojní velkovýrobě, důležité aspekty:– vzniká kapitalistická továrna – kooperace strojů – Pracovní...

Intenzita práce

Intenzita práce – množství práce vynaložené za určitou časovou jednotku. S jejím růstem se zvyšuje pracovní výkon a tím i vyrobená produkce. Produktivita práce – ta zase vyjadřuje účinnost vynaložené práce. Produktivita roste, jestliže...

Dělba práce

– Dělbu práce můžeme rozčlenit do čtyřech skupin:a) Přirozená dělba práce – spočívá v rozdělení pracovních činností podle osobních přirozených dispozic. Cílem je efektivnější práce (muži loví, ženy dělají ostatní méně fyzicky náročné práce,...

Výrobky a služby

– Lidská práce je vzácná, většina surovin je vzácná a výrobní zařízení je rovněž vzácné. Z toho plyne, že výrobky jsou vždy vzácné statky.– Služby mají podobnou vlastnost jako statky: jsou to užitečné činnosti,...

Dělba práce

Dělba práce představuje ve výrobním procesu integraci pracovních činností v důsledku specializace výroby→ ekonomický rozvoj je spjat se rostoucí složitostí→ produkce vytváří rozmanité statky→ výrobci a pracovníci se musí navzájem koordinovat a doplňovat s...

Práce

– vztahuje se k fyzickým a duševním předpokladům lidí, které mohou využívat k produkci statků a služeb– lidský kapitál = jeho hodnota roste se schopností produkovat větší množství statků a služeb– produktivita práce závisí...