Štítek: dokonalá konkurence

11. Přednáška – Teorie firmy

Teorie firmy Uvažujeme maximalizaci zisku MR = MC (také podmínka minimalizace ztráty) Tπ = TR – TCAπ = Tπ/Q = P – ACMπ = dTπ/dQ = MR – MC Tπ max Mπ = 0...

Mezní náklady na faktor MFC

• dodatečné náklady vzniklé najmutím dodatečné jednotky výrobního faktoru• MFC = ΔTC/ΔF• v DK MFC = PF Rovnováha dokonale konkurenční firmy• MRP = MFC• MRP = MFC = PF Odvození poptávky po výrobním faktoru•...

V podmínkách dokonalé konkurence

● celkové příjmy závisí pouze na objemu vyrobené produkce V podmínkách dokonalé konkurence V podmínkách dokonalé konkurence • MR = MC• MC = P Reakce firmy na změnu ceny • MC = P Křivka...

D1 – původní poptávka po produkci firmy

MR1 – poptávce odpovídající mezní příjem; MC – mezní náklady; AC – průměrné náklady; E1 – bod rovnováhy při ceně P1→ firma realizuje mimořádný zisk (rozdíl mezi P1 a AC1 při rozsahu Q1). Realizace...

Obdobní situace nastane

Obdobní situace nastane, když firma zavede zdokonalení (sníží náklady). Firma pak realizuje zisk→ ostatní firmy však brzo inovaci také zavedou (u výrobců dojde ke snížení AC, MC se posunou u všech doprava – vzroste...

Diferenciační dopad na výrobce

– souvisí se stimulačním účinkem – ti nejsou schopni dosáhnout srovnatelné úrovně nákladů→ vyšší náklady je zbavují prostředků na rozvoj→ konkurenční prostředí eliminuje (vylučuje) výrobce, kteří nejsou schopni efektivně využívat zdroje.– omezovací funkce –...

7. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu

7.1 Postavení firmy v podmínkách dokonalé konkurenceJednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku, ani tržní situaci a cenu. Cena je vůči firmě objektivní. Poptávka po produkci firmy je dokonale pružná a jakýkoliv rozsah své...

Monopol je výsadním postavením a právě …

Monopol je výsadním postavením a právě kvalita postavení konkurujících subjektů je v ekonomické teorii důležitým kritériem k popisu charakteru konkurence. Z hlediska postavení jednotlivých subjektů rozlišujeme konkurenci na:1) Dokonalá konkurence – je abstrakcí (slouží...