Štítek: DPH

DPH

Výpočet zdola– známe základ daně a sazbuDPH = ZD * sazbaPř. ZD……..200,- Sazba…..19 % DPH = 200 * 0,19 = 38,- Cena s DPH = 200 + 38 = 238,- Výpočet shora– známe cenu...

Registrace DPH

Registrace – do 15 dnů od skončení měsíce, kdy tržby překročily limit 1mil. Kč– dobrovolná registrace – dodavatelé plátců DPH, firmy s daňovým přeplatkem (vývozci) Termín placení– 1. den za 3 měsíce po překročení...

DPH = daň z přidané hodnoty

DPH = daň z přidané hodnoty– je to nepřímá a univerzální daň– upravuje ji zákon o DPH– tvoří část ceny výrobků a služeb– každý z distributorů a zpracovatelů přidá hodnotu (ke statku, službě), ze...

Daňová povinnost DPH, Spotřební daň

Daňová povinnost DPH– daňová povinnost (daň je odváděna do státního rozpočtu) vzniká při porovnání DPH na vstupu a výstupuDPH výstup (prodej) > DPH vstup (nákup) => daň. Povinnost (platíme)DPH výstup (prodej) nadměrný odpočet (daň...

Výpočet zdola, Výpočet shora

Výpočet zdola– známe základ daně a sazbuDPH = ZD * sazbaPř. ZD……..200,- Sazba…..19 % DPH = 200 * 0,19 = 38,- Cena s DPH = 200 + 38 = 238,- Výpočet shora– známe cenu...

Uskutečnění zdanitelného plnění

Uskutečnění zdanitelného plnění– je dnem dodání zboží nebo službyPřiznání daně– ke dni zdanitelného plnění– ke dni platby * záleží na tom, který den nastane dřív Daňový doklad– vystavuje prodávající při prodeji– náležitosti daňového dokladu...

Předmět daně

Předmět daněa) prodej zboží nebo nemovitosti a služeb v tuzemskub) pořízené zboží z EU a pořízení dopravního prostředku (nového) z EU soukromou osobouc) dovoz z neelejských států EU Poplatník = kupujícíPlátce = prodávající Podmínky...

Důležité pojmy

Plátce = odvádí daňPoplatník = platí ze svého důchodu Výpočet daně Daň = základ daně * sazbaZáklad daně = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištěníSazba = % ze základu daně Předmět daně=...

Efekt přelévání

Stejně tak můžeme najít negativní efekt přelévání a to v případě, že politické rozhodnutí jednoho regionu má negativní vliv na jiné regiony. Dobrým příkladem jsou daně. Úroveň DPH se určuje ve všech zemích EU...

Předmět daně

Předmět daně1) Dodání zboží2) Poskytování služeb3) Převod nemovitostí (koupě, prodej)– Plátcem je podnikatel, který je plátcem DPH a správcem je FÚ 4) Dovoz zboží– plátcem daně je dovozce a správce je celní úřad 5)...