Štítek: DPH

Sazby DPH

Sazby DPH22% = základní (standardní) – u zboží5% = snížená – u služeb • Osvobození od daně např.:– poštovní služby– rozhlasové a televizní vysílání– služby soc. péče– vývoz služeb a zboží • Zdaňovací období1)...

Plátce DPH

Plátce DPH– plátci DPH jsme buď dobrovolně nebo povinně. Registrace je povinná podle výše dosahovaného obratu.– povinná je, když výše obratu přesáhne za 3 předcházející měsíce částku 750.000,- a to od prvního dne druhého...

DPH

DPH– nepřímá daň– tvoří v příjmech SR největší položku– říká se ji tak, protože z hlediska plátce daně (podnikatele) zatíží DPH pouze tu část hodnoty, kterou k výrobku (službě) sám přidal k původní hodnotě...

Srovnání DPH a spotřební daně

Srovnání DPH a spotřební daně– DPH má univerzální charakter – postihuje většinu výrobků X spotřební daň má selektivní charakter – týká se úzkého okruhu výrobků– u DPH je základem daně cena v Kč X...

DPH při dovozu, DPH při vývozu

DPH při dovozu: – vybírají celní orgány spolu se clem– dovážející podnik má právo na odpočet DPH, tak jako u tuzemských dodávek– základem pro výpočet DPH je celní hodnota zboží (prodejní cena + ostatní...