Štítek: ekonomický růst

2) Hospodářský cyklus, ekonomick

Hospodářský cyklus, ekonomick obecně h. c. = výkyvy v ekonomické aktivitě, doprovázené opakovaným kolísáním reálného produktu, zaměstnanosti, investic, zisků a jiných veličinv praxi – sledování pouze výkyvů reálného produktu krátkodobé kolísání – několikaměsíční po...

ČTYŘI ZÁKLADNÍ FÁZE HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU

ad 1.– konjunkturálně rozjeté hospodářství → překročení únosné míry převisu AS firmy nerozpoznají ad 2.– země přesáhne hranice nových produkčních možností → čerpání chybějících výrobních faktorů na dluh ze zahraničí → „přehřátí“ ekonomiky ad...

Hospodářský cyklus, agregátní poptávka a agregátní nabídka

hospodářský cyklus Typy hospodářských cyklů podle dělby trvání a příčin vzniku:(nejdůležitější roli hrají investice)– krátkodobé (Kichinovy cykly) – 3 roky – příčina vlnění je spojována se změnami cyklu zásob a rozpracované výroby)– střednědobé (Juglarovy...

CYKLICKÝ VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ

CYKLICKÝ VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ (cykličnost se nedotýká jen národních ekonomik, ale často zasahuje světovou ekonomiku jako celek – velká hospodářská krize 1924 – 1933) Hospodářský cyklus je opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným...

Ekonomický růst, hospodářský cyklus

ekonomický růst, hospodářský cyklus Vývoj hospodářství s tržním a smíšeným ekonomickým systémem probíhá v cyklech, ekonomika se ALE nevrací k původní výkonnosti. základního kladného tempa růstu („trend tempa růstu“) z dlouhodobého hlediska roste reálný...

Střednědobý růst: analýza pomocí Solow diagramu

7.2 Střednědobý růst: analýza pomocí Solow diagramuPřistoupení Španělska v polovině 80. let je spojováno s velkým investičním boomem a následným růstem výkonu až o několik procent ročně v prvních několika letech. V této oblasti...

Je souvislost mezi růstem a evropskou integrací?

Jiná situace ale je, zhodnotíme-li čtyři největší země Francii, Německo, Itálii a Británii. První tři rostly 1,7 až 2,1krát rychleji než Británie. A ačkoliv na začátku období se mohl projevit efekt dohánění, v roce...

Je souvislost mezi růstem a evropskou integrací?

Je souvislost mezi růstem a evropskou integrací?Zjevná příčinaMy si zkusíme tuto souvislost vysvětlit na některých zjevných faktech. Pokud například budeme posuzovat evropské země, pak vidíme, že nebývalého růstu dosáhly v letech 1950-1973, tedy v...