Štítek: ekonomie 1

6. Příčiny inflace

6. Příčiny inflace a jednotlivé její formy, důsledky -vývoj cenové hladiny měříme pomocí implicitního cenového deflátoru a explicitních cenových indexů -úroveň cenové hladiny závisí : přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti...

Ekonomie 1 – obsah

6. Nabídka na trhu výrobků a služeb 326.1 Mezní produkt 326.2Náklady firmy 346.3Příjmy a zisk firmy 376.4Minimalizace nákladů 377. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 387.1 Postavení firmy v podmínkách dokonalé konkurence 387.2 Nabídková...

Ekonomie 1 – obsah

1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 11.1 Základní pojmy 11.2 Směna a peníze ve vzájemné souvislosti 21.3 Základní ekonomická souvislost užívání zdrojů – hranice výrobních možností 32. Ekonomie a její předmět 72.1 Východiska teoretického...

Cenné papíry:

– dluhopis – původní podoba (potvrzení závazku dlužníka, který to vystavil, že dluží věřiteli). Obsahem závazku je výplata dlužné částky ke stanovenému datu (umoření dluhu), ale platí i úrok – bývají to směnky, vkladové...

Spekulace

– očekávaný vývoj kursů akcií. Cenné papíry bývají nakupovány zpravidla na krátkou dobu, aby byly se ziskem prodány. Spekulace na vzestup kursu (á la hausse); spekulace na pokles (á la baisse) – aby byly...

Očekávaný výnos

– tzv. mezní efektivnost kapitálu – veličina, kterou podnikatel poměřuje s úrokovou mírou – spočítaná výnosnost investice za dobu její životnosti. Prostřednictvím úrokové míry se kapitálové statky průběžně zhodnocují (proto odečítá od očekávaného výnosu...

Mezní sklon (propensity) k úsporám:

dS- přírůstek úspordY – přírůstek důchodu Mezní sklon ke spotřebě: dC- přírůstek výdajů na spotřebu. Sklon k investicím (je jím ovlivněna přeměna úspor v investice): I – výdaje na investiceY – investice k celkovému...

Akumulace kapitálových statků

– proces, ve kterém se na základě investic vytváří nové kapitálové statky (předpokladem je úspora prostředků – ty je možno v investice proměnit).Rozlišujeme:a) akumulace peněžní – úspory se zhodnocují v peněžní formě – úrok...