Štítek: ekonomie

7. ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCE

7. Rozbor státního rozpočtu, jeho příjmy a výdaje, úloha státu v soudobé ekonomice ROZPOČET A ÚROVEŇ ROVNOVÁŽNÉ PRODUKCERozpočtový přebytek (BS) je přebytek daňových příjmů vlády nad celkovými vládními výdaji (vládními nákupy zboží a služeb...

5.1 Manažerské funkce

5.1 Manažerské funkce Manažerské funkce ( činnosti, aktivity ) jsou typické úlohy, které vedoucí pracovník v procesu své řídící práce řeší. Názory na klasifikace manažerských funkcí nejsou jednotné. Podle Harolda Koontze a Heinze Wiehricha...

5. Trh práce

5. Trh práce z mikroekonomického hlediska příčiny nezaměstnanosti, její jednotlivé formy a důsledky. Trh prácePráci lze chápat jako jeden z výrobních faktor, případně jeden ze statků charakterizovaným tržními kategoriemi (tj. cena, poptávka, nabídka). Současně...

4. Vznik peněz

4. Vysvětlení okolností vzniku peněz, pojednání o jejich funkcích a vývojových formách, formování nabídky a poptávky po penězích v ekonomice. Vznik penězSe vznikem společenské dělby práce se objevil nový problém: problém výměny činností mezi...

3. Monetární politika

3. Monetární politika a její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice Multiplikátor monetární politikyJak se změní rovnovážná úroveň důchodu a úrokové sazby, jestliže se křivka LM posune doprava v důsledku přírůstku...

2.1 Proces delegování

2.1 Proces delegování– je vnějším projevem řídícího působení řídícího systému ( vedoucího ) na řízený systém ( podřízeného )– proces delegování předpokládá existenci následujících složek:1. kompetence vedoucího pracovníka – představuje sféru působnosti ( fázový...

2. Fiskální politika

2. Fiskální politika, její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice · fiskální politika je úzce spojena s rozpočty ústřední vlády a s rozpočty orgánů místní správy. Tím, jak státní orgány odčerpávají...

1. Národohospodářský produkt

1. Národohospodářský produkt, jeho deriváty a jeho měření. Vztah mezi produkční funkcí a hranicí produkčních možností. Hrubý domácí produkt (gross domestic product) -zobrazuje jak příjmy, tak výdaje (příjmy se vždy rovnají výdajům) HDP =...

Mikroekonomie

se zabývá chování jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak fundaci i pro makroekonomické vztahy a agregátní veličiny Metodologický individualismus jako základ ekonomiese zabývá chováním jednotlivců (v domácnostech a firmách) a skýtá tak...

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII …

MIKROEKONOMIE – CÍL ZKOUMÁNÍ, VZTAH K MAKROEKONOMII A MANAŽERSKÉ EKONOMICE Ekonomie• Věda (?) pojednávající o hospodářském chování člověka a tržním procesu• Řadí se ke společenským disciplínám• Není jednotná teorie, ale několik proudů• Hlavní učebnicový...