Štítek: firma

Pro firmu maximalizující …

– Pro firmu maximalizující zisk nastává optimum (rovnováha) v situaci určené průsečíkem křivek MC a MR: vyrábí objem produkce Q1 a prodává jej za cenu P1 (a dosahuje monopolního zisku). – Firma, usilující o...

Růst a expanze firmy …

– Růst a expanze firmy je další možnou alternativou k maximalizaci zisku. Tento cíl je v určitém smyslu nejkomplexnější, protože růst firmy je jak cestou zajištění zisku, tak i cestou zabezpečení jistoty, autonomie a...

Firma postupně zvětšuje …

– Firma postupně zvětšuje své výrobní kapacity a objemy produkce, takže se mění i nákladové funkce vyjádřené např. pomocí průměrných nákladů AC (viz. obrázek). – Firma dosahuje dílčí minima průměrných celkových nákladů z AC1...

Nákladová funkce firmy

– Nákladová funkce firmy ukazuje, jak se zvyšují náklady v závislosti na růstu produkce.– Funkce celkových nákladů vyjadřuje závislost celkových nákladů na růstu produkce. Celkové náklady jsou náklady na celý objem produkce.– Funkce celkových...

Odvození křivky tržní poptávky

Na tržní poptávku působí stejné vlivy jako na poptávku individuální, především změny v důchodech spotřebitelů a změny cen ostatních statků. Chování výrobce a formování nabídky na dokonale konkurenčním trhu Podstata firmy – Firma (podnik)...

Zisk firmy

Zisk firmy je rozdělen mezi celkovými výnosy a celkovými náklady formy příslušejícími k výnosůmZ = TR – TC (účetní pojetí) Firma se nesnaží ani o maximalizaci výnosů, ani o minimalizaci nákladů, ale ve svém...

Alternativní teorie rozhodování firmy

Behavioristické teorie firmy – cíl firmy je výsledkem střetávání zájmů a cílů jednotlivců a skupin ve firmě. Cíl se může měnit se změnami cílů jednotlivých skupin a se změnami jejich relativní moci uvnitř firmy....

1.4. Financování firem

1.4. Financování firem ( vnitřní, vnější ) 1.4.1. Vnitřní zdroje ( samofinancování )OdpisyNerozdělený ziskDlouhodobé rezervy 1.4.2. Vnější zdrojeDodatečná emise akciíEmise obligacíBankovní úvěr ( krátkodobý, střednědobý, dlouhodobý )Leasing

1.3. Alternativní cíle firmy

1.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 1.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...