Štítek: firma

1.2. Zisk jako hlavní podnět podnikání

1.2. Zisk jako hlavní podnět podnikáníU normálních firem maximalizujících zisk platí rovnost mezních příjmů a mezních nákladů. U velkých firem to nejde, protože mají většinou rozsáhlý sortiment a není možné sledovat tržní poptávky všech...

1.1. Typy firem v tržní ekonomice

1.1. Typy firem v tržní ekonomiceZ hlediska vlastnických vztahů rozlišujeme následující typy firem: 1.1.1. Firmy v individuálním vlastnictvíPodnikatel v nich hospodaří sám, na jeho účet jdou všechny zisky a ztráty a za závazky ručí...

2.3. Alternativní cíle firmy

2.3. Alternativní cíle firmyPři maximalizaci zisku je třeba mít dostatečné množství informací – často ale nejsou k dispozici. 2.3.1. Alternativní cíle firmy • dosažení uspokojivé výše zisku• dosažení určitého podílu na trhu• snaha dlouhodobě...

Křivka nabídky a bod uzavření firmy

Křivka nabídky a bod uzavření firmyCo se stane, pokud se změní tržní cena? Firma nemůže cenu ovlivnit, čili může pouze snižovat náklady. Protože přímka P = AR = MR se při změně ceny posune,...

Příjmy a zisk

Celkový příjem ( TR ) je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků Vztah objemu vyrobené produkce a její ceny:• cena je konstantou nezávislou na firmě firma prodá všechnu produkci bez ohledu na...

Náklady firmy

Náklady firmy v krátkém obdobíCelkové náklady (TC) – získáme když vynásobením množství cenou inputu. Dělí se na:· variabilní (VC) – s růstem objemu výroby rostou· fixní (FC) – s objemem výroby se nemění, musí...

Předpoklady teorie firmy

Rozhodování firmy se týká především objemu produkce, popř. její ceny, použité kombinace výrobních faktorů, … Cílem firmy je maximalizace zisku, kde celkový zisk je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady.Je nutné rozlišovat krátké...

Firmy jednoho vlastníka

Firmy jednoho vlastníka – fyzické osoby podnikatelé– živnosti; volné, vázané, koncesované– vlastník ručí osobně za všechny závazky celým svým majetkem– poměrně snadná registrace, likvidace– převážně živnosti malé, velmi často zanikají, ale i vznikají– na...

Firma

39) Vymezení pojmu firma Obchodní firma Optimum (rovnováha) firma za nedokonalé konkurence Musí platit podmínka MC = MR, je-li firma v rovnováze, v každém okamžiku? Proč firma usiluje v homogenních podmínkách o růst tržního...