Štítek: hospodářská koordinace

3.2 Základní způsoby koordinace hospodářství

Ve 20. století se rozvíjí dva způsoby koordinace: příkazu a opírající se o roli cenového systému. Principy koordinace jsou na úrovni národních hospodářství jako celku protichůdné a vzájemně nepropojitelné:– Systém založený na příkazu předpokládá...

A) První funkce

A) První funkce – hospodářský mechanismus zabezpečuje usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám – přeměna omezených zdrojů ve statky, usměrňování probíhá přednostně vzhledem k naléhavosti potřeb. B) Druhá funkce – nutit výrobce k efektivnímu chování...

3. Mechanismus hospodářské koordinace

3.1 Nutnost koordinace Koordinace systému (celku) – uvedení jednotlivých částí do souladu. Hospodářství se musí vyznačovat účelným chováním stejně jako subjekt. Musí fungovat mechanismus, který usměrňuje fungování hospodářství tak, aby ze zdrojů, které jsou...