Štítek: hrubý národní produkt

1. Národohospodářský produkt

1. Národohospodářský produkt, jeho deriváty a jeho měření. Vztah mezi produkční funkcí a hranicí produkčních možností. Hrubý domácí produkt (gross domestic product) -zobrazuje jak příjmy, tak výdaje (příjmy se vždy rovnají výdajům) HDP =...

1) Teorie determinace produktu – výdajový model s multiplikátorem

Teorie determinace produktu – výdajový model s multiplikátorem HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (GNP)Měří celkovou peněžní hodnotu národního produktu.= celková peněžní hodnota statků a služeb vyrobených obyvateli určité země během daného roku, slouží k měření výkonnosti...

Celkový produkt ( výkonnost NH )

Pod pojmem celkový produkt ( výkonnost NH ) většinou chápeme množství statků a služeb, kterou ekonomika vyprodukovala za určité období ( většinou jeden rok ) Tento produkt vzniká v důsledku využití služeb různých výrobních...

Měření národního produktu a důchodu

9.1. Měření národního produktu a důchodu 9.1.1. Finální statkyKýe zjištění výstupu národního hospodářství sčítáme hodnotu tzv. finálních statků (výrobků a služeb ), nikoli hodnotu meziproduktů (statky které jsou dále zpracovány nebo spotřebovány ve výrobě...

Hrubý domácí produkt (HDP)

– největší význam má hrubý domácí produkt (HDP), případně národní důchod, můžou to být však i další ukazatele jako např. čistý domácí produkt, osobní důchod, disponibilní důchod apod. HDP: vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu toků...

2.8.3.1. Tempo růstu HDP na hlavu

2.9. Bariéry růstu• Nedostatečná zásoba kapitálových statků• Nedostatečný technologický pokrok• Únik mozků 2.10. Ekonomika rozvojových zemíRozvojová země je taková země, v níž reálný důchod na obyvatele ve srovnání se Spojenými státy, Japonskem a západní...