Štítek: inflace

6. Příčiny inflace

6. Příčiny inflace a jednotlivé její formy, důsledky -vývoj cenové hladiny měříme pomocí implicitního cenového deflátoru a explicitních cenových indexů -úroveň cenové hladiny závisí : přímo úměrně na množství peněz v ekonomice a rychlosti...

13) Inflace

Inflace Ekonomika by měla udržet vysokou zaměstnanost a měla by být schopna nabízet dostatek pracovních příležitostí pro všechny kdo chtějí pracovat. V ekonomice však není dosažitelná plná zaměstnanost aniž by za tento stav ekonomika...

10) Inflace a protiinflační politika

Inflace a protiinflační politika Inflace = růst všeobecné cenové hladiny.Cenová hladina (P) = průměrná úroveň cen určitého souboru statků v běžném období ve srovnání s cenami určitého vybraného základního období. Tempo růstu cenové hladiny...

2. Míra inflace

2. míra inflace – může destabilizovat ekonomiku – zpomaluje růst, vysoký měnový kurz, proměnlivý směnný kurzroste-li inflace, jsou investice hazardem, podniky neinvestují a tím budou mít nízkou výnosnost kapitálu3. devizový kurz – máme pohyblivý,...

Setrvačná inflace

Setrvačná inflaceZaložená na inflačním očekávání. Pracovníci očekávají růst P a proto prosadí růst nominálních mzdových sazeb. Tj. negativní nabídkový šok. Posun křivky AS doleva nahoru. Dojde k nárůstu inflace růstu nezaměstnanosti a poklesu produktu....

Inflace

8.4. Vyrovnaná a anticipovaná inflaceVyrovnaná inflace je taková, která nemění relativní ceny. (Př. V ekonomice rostou ceny i všechny důchody každý rok o 10%, nikdo není cenovými změnami překvapen, všechny reálné úrokové sazby jsou...

Stupně inflace podle její závažnosti

Stupně inflace podle její závažnostiDělení inflace: Z kvantitativního hlediska ji lze rozčlenit na mírnou, pádivou a hyperinflaci.mírná (plíživá) inflace – tempo růstu cenové hladiny nepřekračuje tempo růstu výroby, roste nominální i reálný produkt. Lidé...

Důsledky inflace

8.3.1. Vliv inflace na reálné důchody v případě tzv. nevyrovnané inflace ( kdy ceny jednotlivých statků v CPI rostou nerovnoměrně resp. dochází k odlišnému růstu nominálního důchodu a cenové hladiny ), dochází k přerozdělování...

Inflace a její měření

8.1. Inflace a její měřeníPojmem inflace rozumíme projev ekonomické nerovnováhy, jehož vnějším znakem je růst všeobecné průměrné cenové hladiny. Pokud dochází k poklesu cenové hladiny, nazývá se pak tento jev deflace. V případě, že...

Ukazatelé výkonnosti NH

Ukazatelé výkonnosti NH – Hrubý a čistý domácí produkt, obchodní bilance, míra nezaměstnanosti, míra inflace, spotřeba domácností, produktivita práce. Růstu NH lze dosáhnout: extenzivně – do ekonomiky se vkládá větší množství výrobních faktorůintenzivně –...