Štítek: informace

18) Zajišťování informací

Zajišťování informací K uskutečňování všech činností potřebuje mít podnik zprávy (údaje) o důležitých jevech, které mají vliv na plnění jeho cílů. Tyto údaje rozšiřující poznatky o skutečnosti, která nás obklopuje, nazýváme informacemi. Bez informací...

Cenová informační soustava

Členění cenové inf. soustavy A/ zdroj informací– technické a ekonomické– správní,… B/ stupeň řízení– federální cen. úřad– cen. příslušné orgány republik– rezortní ministerstva– úřady– firmy– jednotlivci,… C/ účel– prognózování a plánování cen– tvorba cen–...

Cenová informační soustava

Cenová informační soustava Informační systém– je tvořen souborem prvků a činností, jejich vlastností a vzájemných vztahů, které umožňují přenos informací– musí mít 1 inf. vstup a min. 1 inf. výstup Dvě stránky informace– kvantitativní...