Štítek: keynesovská ekonomie

3. Monetární politika

3. Monetární politika a její nástroje v modelu IS-LM v uzavřené a otevřené ekonomice Multiplikátor monetární politikyJak se změní rovnovážná úroveň důchodu a úrokové sazby, jestliže se křivka LM posune doprava v důsledku přírůstku...

5. Přednáška – Nová keynesovská ekonomie

Nová keynesovská ekonomie (handout na kompech) N. Gregory Mankin – navazují na novou klasickou ekonomii– snaží se budovat své makroekonomické modely na mikroekonomických základech– odmítají pracovat s modely zobrazující dokonalou konkurenci– předpoklad monopolistické konkurence...

Keynessiánská ekonomie

9.6.2. Keynessiánská ekonomieKeynessiánská ekonomie. Myšlenkový směr zpracovaný Johnem Mayardem Keynessem v díle „Obecná teorie úroku, zaměstnanosti a peněz“. Ústřední myšlenkou bylo, že ( především v důsledku strnulých mezd ) kapitalistický systém nesměřuje automaticky k...

Keynesovská ekonomie

Peněžní a úvěrová politika je velmi úzce spojena s rozpočtovou politiku. Je nástrojem regulace agregátní poptávky. V tomto směru slouží k prosazování záměrů rozpočtové politiky. Peněžní a úvěrová politika ovlivňuje investice soukromých firem prostřednictvím...

Keynesovská ekonomie

SR považuje za hlavní nástroj, který je možné používá k regulací agregátní poptávky, a tím i vývoje zaměstnanosti, nezaměstnanosti a HDP. V původním pojetí převládala představa, že je možné rozpočtovou politiku formulovat jako politiku...