Štítek: konkurence

58) Základy a základní problémy ekonomiky dopravy

Základy a základní problémy ekonomiky dopravy Trhy jsou místa, kde se setkává nabídka s poptávkou, což platí i pro trhy dopravy. Výkony dopravy se produkují a spotřebovávají v prostoru mezi místem zdroje a místem...

20) Trh a tržní kategorie

Trh a tržní kategorie Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a stanovují se ceny zboží a služeb. Základní tržní kategorie: 1) Nabídka2) Poptávka3) Cena4) Konkurence 1) Nabídka – je množství zboží...

25) Efektivnost a spravedlnost

Mikroekonomie 25. Efektivnost a spravedlnost. Vliv státu na efektivnost tržního mechanismu z pohledu jednotlivých ekonomických škol. (Keynesiánci a soudobé neokonzervativní školy). Ani v případě dokonale konkurenčního modelu není jisté, že efektivní situace bude společensky...

23) Selhání trhu (externality, veřejné statky)

Mikroekonomie 23. Selhání trhu (externality, veřejné statky) Nedokonalá konkurence (monopolní síla)Cena zboží je vyšší než mezní příjem. Pokud je zboží X vyráběno v monopolních podmínkách a zboží Y v podmínkách dokonale konkurenčních, platí pro...

19) Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model).

Mikroekonomie 19. Monopolistická konkurence a její specifika (Chamberlinův model). Monopolistický trh je charakterizován následujícími znaky:• Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízkými substituty. Činnost firmy je na chování ostatních firem nezávislá.• Diferenciace produktu...

Předpoklady tvorby organizační struktury

Identifikace činností nutných pro dosažení cíle podniku a jejich seskupení do organizačních jednotek tak, aby bylo možno je co nejlépe provést. Rozdělení, přesné definování a přidělení toků spojených s fungováním podniku jednotlivcům, resp. skupinám,...

Povinnost tvorby základního kapitálu

Základní kapitál může být vytvářen resp. rozšiřován– vklady podnikatele a společníků, resp. Získáním tichého společníka,– přijetím nových členů společnosti,– prodejem akcií.Minimální rozsah základního kapitálu, potřebného pro založení společnosti je ze zákona definován u kapitálových...

Teorie podnikatelského objevování

• Účastnící trhu se potýkají s tím, že si nejsouvědomi strategických plánů ostatních– přílišný pesimizmus– přílišný optimizmu • Koncept konkurence v TPO obsahuje pouzejednu podmínku – svobodný vstup na trh Teorie podnikatelského objevování• Umožňuje...